”Virtuella installationer” nominerat till SBUF-pris

Publicerad 11 mar 2016, 11:05

Tre projekt har nominerats för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds (SBUF) årliga pris, Årets Innovation 2015. Ett av dessa är ”Virtuella installationer” med Carl-Erik Brohn, CE Brohn Konsult, som projektledare.

Projektet ”Virtuella installationer” har nominerats av Installationsutskottet som är ett av tre utskott hos SBUF. De andra två, som också nominerat varsin kandidat till priset, är Byggutskottet och Anläggningsutskottet.

Så här beskrev Carl-Erik Brohn själv projektet i en artikel som publicerades i VVS-Forum nr 6/2015: ”3D-modeller i läsplattor hjälper montören, och mängder från CAD-modeller underlättar för kalkyl, planering, inköp, logistik med mera. Information om installationer från projekteringens CAD-system återanvänds och förädlas i alla led, från produktionen till drift och underhåll under förvaltningsskedet.”

SBUF skriver i ett nyhetsbrev att ”virtuella installationer kompletterar andra pågående SBUF-projekt genom att skapa rekommendationer till arbetssätt med stöd av BIM för att effektivisera installationsföretagens arbete i samverkan med berörda i bygg- och installationsprojekt.”

Vinnaren, som föräras ett stipendium på 50 000 kronor och ett diplom, kommer att utses av SBUF:s styrelse och presenteras vid en bankett den 26 april på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer om Årets Innovation här