Byggbranschen ska digitaliseras

Publicerad 19 maj 2015, 18:01

Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige har nu samlat sig för att digitalisera verksamheten och målet är dramatiska kostnadssänkningar. Den totala byggkostnaden ska sänkas med 33 procent. Planerings- och byggtiden ska också reduceras med 33 procent. Miljöpåverkan ska reduceras med 40 procent. Byggbranschen ska öppnas för nya affärsmodeller. Detta är målen för det gemensamma programmet Smart Built Environment (SBE) som genomförs med statligt stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Vi bedömer att målen nås inom tio till femton år. De företag som inför den nya tekniken kan nå målen. För bygg- och fastighetsbranschen handlar det om ett paradigmskifte. De företag som inte börjar jobba med den nya tekniken kommer inte att kunna konkurrera i framtiden, säger Olle Samuelson, FoI-strateg hos IQ Samhällsbyggnad som driver SBE.

”De företag som inte börjar jobba med den nya tekniken kommer inte att kunna konkurrera i framtiden.”

Staten och näringslivet satsar gemensamt upp till 200 miljoner kronor de närmaste tre åren. 23 organisationer och företag går in med cirka 100 miljoner kronor tillsammans. Bland företagen finns Skanska, NCC, Peab och Veidekke, tunga statliga fastighetsägare som Akademiska Hus, en rad konsultföretag samt forskningsorganisationer.

Olle Samuelson bedömer att det är sannolikt att totalt 700 till 800 miljoner kronor satsas i SBE innan programmet har gått i mål om tio till femton år. SBE är nu ett av 16 godkända statliga strategiska innovationsprogram. Dessa innovationsprogram genomförs under lång tid och nya resurser tilldelas i etapper. Enligt Olle Samuelson är SBE det mest omfattande forsknings- och utvecklingsprogram som byggbranschen någonsin genomfört i Sverige.

– Smart Built Environment ska utveckla en gemensam informationsinfrastruktur som kan användas av hela bygg- och fastighetsbranschen, säger Olle Samuelson.

Logiken är att digital information som skapas på ett område ska kunna återanvändas på andra områden. En 3D-modell med geodata ska kunna importeras av arkitekten som ritar ett nytt hus.

– Sverige behöver ett nationellt program som SBE för att inte komma efter andra länder som till exempel Storbritannien. SBE syftar just till att skapa de tekniska plattformar som behövs för att få genomslag för digitaliseringen i Sverige, säger Jan Byfors, chef teknisk utveckling i NCC.

NCC bedömer att de kan öka sin konkurrenskraft i andra länder tack vare att de är tidigt ute med den nya tekniken. NCC har verksamhet i Norden, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Vinnova engagerade experter som analyserade SBE och tog fram beslutsunderlag.

– De två starkaste skälen att satsa på SBE är att det finns en stor potential att kraftigt höja produktiviteten i byggbranschen och samtidigt är IT-tekniken, den trådlösa tekniken och programvarutekniken nu mogna för integrationen. Jag ser en sannolik möjlighet för ett paradigmskifte, säger Johan Olsson, tidigare vd i konsultföretaget ÅF.