Pilotsatsning för nyanlända ingenjörer

Publicerad 8 mar 2016, 12:46

Jobbsprånget är en pilotsatsning som ska förmedla praktikplatser till nyanlända med ingenjörsutbildning. Bakom satsningen står Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarförbundet Pacta. Förebilden är projektet Tekniksprånget, som under flera år förmedlat praktikplatser åt ungdomar, uppger IVA.

Enligt IVA har organisationen under en tid fått förfrågningar från deltagande arbetsgivare i projektet Tekniksprånget om arbetsgivarna även kan matchas med andra grupper, till exempel nyanlända ingenjörer.

– Vi har hittills förmedlat över 2 300 praktikplatser genom Tekniksprånget, och det ska bli mycket spännande att se om vår plattform, våra processer och våra kontaktnät över hela Sverige även kan tillämpas för nyanlända, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget, i ett pressmeddelande.

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända ingenjörer eller personer med högre teknisk utbildning. Syftet med praktiken är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för nyanlända och ge dem en första erfarenhet av svenskt arbetsliv.

Under våren genomförs den första omgången, där ett 15-tal arbetsgivare på ett tiotal orter medverkar. Satsningen har redan fått in 144 registreringar.

I första omgången medverkar en bredd av arbetsgivare, stora och små representanter från näringsliv och offentliga aktörer. Praktikperioden löper på fyra månader.

– IVA bidrar gärna till Sveriges integrationsarbete med nyanlända. Här finns många talanger som Sverige snabbast möjligt bör ta hand om, säger IVA:s vd, professor Björn O Nilsson.

– Vi hoppas att IVA, tillsammans med våra samarbetspartner, med våra respektive nätverk och vår samlade kompetens, kan underlätta för nyanlända ingenjörer att snabbare få in en fot på den svenska arbetsmarknaden.

Jobbsprånget bedrivs inom ramen för Arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”, som startades som ett trepartssamtal under arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i våras.

Genom Tekniksprånget har ungdomar som gått ut gymnasiernas naturvetenskaps- eller teknikprogram fått möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom praktik i fyra månader.

I tekniksprånget medverkar bland annat Ahlsell, Alfa Laval, Filtac, Fläkt Woods, FM Mattsson Mora Group, Gunnar Karlsen Sverige, Hoist Energy, IV Produkt, Lindbäcks Bygg, Systemair, Xylem och ÅF.