”Oacceptabelt att människor blir sjuka av stress”

Publicerad 10 mar 2016, 10:42

Den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. En ny undersökning som Arbetsmiljöverket genomfört bekräftar problemet med ökande ohälsa; över hälften av arbetsgivarna och arbetstagarna känner någon som de anser riskerar att bli sjuk på grund av stress på jobbet.

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Det visar den officiella arbetsskadestatistiken. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationerna på arbetsplatsen ligger bakom siffrorna menar Arbetsmiljöverket som hänvisar till en ny undersökning.

Över hälften av de cirka 1 000 arbetsgivarna och 2 000 arbetstagarna som tillfrågades känner någon som är i riskzonen för att bli sjuk på grund av stress på jobbet (55 procent respektive 72 procent). Många känner också någon som blir eller har blivit mobbad eller kränkt på jobbet (36 procent respektive 44 procent).

Utöver det mänskliga lidandet för individen är detta en stor kostnad för både arbetsgivare, företag och samhället i stort. Det finns också gediget stöd i forskningen när det gäller kopplingen mellan dålig arbetsmiljö och exempelvis depression, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdom.

De nya föreskrifterna, som börjar gälla 31 mars, tar sikte på problematiken.

– Det är oacceptabelt att människor blir sjuka av de här orsakerna. Därför är det mycket positivt att de nya föreskrifterna snart börjar gälla. Reglerna är ett stöd för arbetsgivarna i arbetet med att förebygga ohälsa ute på våra arbetsplatser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt föreskrifterna ska arbetsgivarna se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Arbetsgivarna ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Rekommenderade artiklar

Sanitetstillverkare döms för arbetsmiljöbrott

Vägghängda toaletter blir alltmer populära. TECE WC-fixtur med Safetybag gör det snabbt och enkelt att installera.

Annons

”Vi sparar både tid och kapar arbetsmoment”

Allt fler väljer att installera vägghängda toaletter. TECE har tagit fram en revolutionerande WC-fixtur som gör det jobbet enklare och snabbare för installatören – […]

Så här fungerar personalliggare

Så slipper du saftiga böter

”Regeringsförslaget motverkar rättssäkerheten”

Regeringens förslag om medfinansiering av sjukförsäkringen, eller ”sjukskatten” som Svenskt Näringsliv (SN) kallar förslaget, får kritik av Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet. 

Personalliggarna används inte

Från och med i morgon den 1 juli blir det tuffare tag på de byggarbetsplatser som slarvar med personalliggarna. Då börjar Skatteverket ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte använder elektroniska personalliggare. – Det har funnits grund för avgift vid nio av tio kontrollbesök, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

VVS-montör dömd för misshandel av elektriker

Shojaddin fick en fast tjänst två veckor innan han skulle utvisas: ”Jag är jätteglad”

Lättare få dispens för nattarbete

”De sämsta installationer jag sett, farliga för människor och egendom”

Elkablar drogs genom en vattenslang. Och i avloppssystemet blev vatten stående. Hemmafixarens installationer blev en rättssak, men kunde ha upptäckts tidigare.

"Jag har inte provocerat fram hans uppsägning, han har sagt upp sig själv”