Kylbranschen satsar på nyrekrytering

Publicerad 16 feb 2016, 12:35

Nu startar ett nytt företagslärlingssystem för kyl- och värmepumptekniker på Installatörernas Utbildningscentrum (IUC). Första klassen på utbildningen börjar 14 mars. Satsningen ska minska bristen på nyutbildad personal inom branschen, menar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP).

IUC har sedan tidigare erfarenhet av företagslärlingar VVS-montör, en anställningsform där arbete på företaget varvas med utbildningsperioder på skolan. IUC har även många års erfarenheter av Kyl- och värmepumpteknikerutbildning.

Med dessa erfarenheter har nu IUC tillsammans med branschen och SKVP arbetat fram ett företagslärlingskoncept som ska hjälpa branschen att få fram nya duktiga medarbetare.

– Många uppdrag, generationsskiften på företag samt för få utbildningsplatser och utbildningsvägar är några av anledningarna till svårigheterna att hitta nyutbildad personal att anställa. Genom anställningsformen företagslärling ges kyl- och värmepumpföretagen en ny möjlighet att kunna satsa på nya medarbetare som snabbt kan komma in i arbete, säger Marcus Andersson, vd på IUC, i ett pressmeddelande.

– Intresset för företagslärling har visat sig vara stort. Vi har planerat att starta en klass den 14 mars med 16 deltagare. Nästa start är planerad till den 12 september. Är efterfrågan stor så får vi titta på om vi har resurser och utrymme att starta ytterligare en klass, fortsätter Marcus Andersson.

– Eftersom det inte går att förlita sig på Yrkeshögskolemyndigheten när det gäller kompetensförsörjningen till vår bransch krävs att vi prövar andra vägar. Just modellen med företagslärlingar är något vi tror mycket på och som vi helhjärtat kommer stötta, säger Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Lärlingstiden är cirka 16 månader. Tiden är fördelad med 1/4 utbildning på IUC och 3/4 av tiden med utbildning på företaget. För att bli företagslärling ska personen ha en lärlingsanställning på ett företag i kylbranschen. Företaget anställer lärlingen med ett utbildningsbidrag som ersättning. Företaget står även för utbildningsavgiften samt resor och logi under studieperioderna hos IUC. Under Sommarmånaderna ingår lärlingen i ordinarie personalstyrka och uppbär avtalsenlig lön.

Avtal och finansiering. IUC debiterar företaget en utbildningsavgift under 16 månader. I avgiften ingår en två dagar lång handledarutbildning per anmäld lärling, utbildning och lunch för lärlingen under 13 veckor.

Läs mer i VVS-Forum nr 2/2015 som utkommer 25/2 där också Thomas Persson på Myndigheten för Yrkeshögskolan försvarar myndighetens ställningstagande avseende kylutbildningen.

Teckna prenumeration här.