Logga in

Köldmediet läckte när värmepumpen flyttades

Publicerad
14 mar 2019, 05:00

När villaägaren ville ändra på den nya luft/luftvärmepumpens placering fungerade inte ventilernas självstängning. Men byggvaruhuset, som sålt värmepumpen, vägrade att göra något åt saken.

Den 44-årige villaägaren köpte en luft/luftvärmepump på byggvaruhuset Jula i oktober 2017.

Får betala för annat företags installation

Men pumpens placering blev inte bra, tyckte han, och anlitade efter en tid en certifierad installatör för att flytta på pumpen.

I maj 2018 kopplade installatören ur värmepumpen och då läckte allt kylmedium från utomhusenheten ut på grund av att snabbkopplingsventilerna inte stängdes automatiskt.

Och det fanns ingen möjlighet att stänga ventilerna manuellt.

Köldmediet är en växthusgas som är omgärdat av en rigorös lagstiftning. Därför ska pumpen kunna kopplas ur utan att gasen läcker ut – annars uppfyller den inte kraven för att vara CE-märkt.

Därför får de böta för värmepumpen

44-åringen klagade hos Jula som dock hänvisade till ett utlåtande från tillverkaren, där denne uppgav att felet inte omfattades av garantin.

Villaägaren å sin sida menade att han följt alla villkor för att garantin ska gälla, det vill säga använt sig av en behörig fackman med personligt certifikat vid in- och urkoppling.

Han anmälde saken till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där han begärde hävning eller reparation.

ARN konstaterar att värmepumpen är utrustad med självstängande snabbkopplingar. Men eftersom Jula inte motsätter sig att självstängningen inte fungerade, så är pumpen felaktig.

En fackman ska inte behöva ta med i beräkningen vid en demontering av en värmepump, som endast har varit i drift under kort tid, att självstängningen inte fungerar. Och om pumpen inte var konstruerad för att flyttas borde bolaget ha upplyst villaägaren om detta.

Avfrostningen är gratis

Luft/luftvärmepumpen omfattas av garanti. Det innebär att säljaren/tillverkaren måste bevisa att felet har orsakats av köparen.

Jula har inte kunnat bevisa om det var användningen eller demonteringen som gjorde att självstängningen inte fungerade, resonerar nämnden som anser att byggvaruhuset därför ansvarar för felet.

ARN anser att det uppkomna felet kan repareras relativt snabbt och enkelt, och att villaägaren därför inte har rätt att häva köpet.

Köldmediet kan bli dyrt

Nämnden rekommenderar Jula att reparera den 44-åriga villaägarens luft/luftvärmepump.

– Vi följer alltid ARN:s rekommendationer, säger Magnus Ljung, informationschef på Jula till VVS-Forum.