Ingenjörer och montörer bland största bristyrkena

Publicerad 3 feb 2016, 13:52

Arbetsförmedlingen presenterar i dag en ny rapport som visar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. VVS-ingenjörer och VVS-montörer hör liksom tidigare till de 20 jobben med störst brist på arbetskraft det kommande året inom kategorierna högskoleyrken respektive övriga yrken.  I rapporten fastlås dock att situationen förbättrats något för lärlingar den senaste tiden.

Rapporten visar att fyra av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet kommer att ge goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det gäller utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning, industri samt inom fordon och transport.

I rapporten konstateras att rekryteringsproblemen inom bygg och anläggning trots allt ligger på en relativt låg nivå, med tanke på den höga aktiviteten i branschen. Bristen är dock utbredd, men det är framför allt utbildad och erfaren arbetskraft som efterfrågas.

Inom flera yrken kan det fortsatt vara svårt att få tag på lärlingsplats till exempel för träarbetare och VVS-montörer. Lärlingarnas situation har dock förbättrats något på senare tid, men situationen skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

På fem till tio års sikt väntar goda jobbmöjligheter för murare, plattsättare, betongarbetare, golvläggare, VVS-montörer, takmontörer, anläggningsarbetare, isoleringsmontörer, glasmästare och kranförare.

Läs hela rapporten här>>