BI positiva till rapport om lägre ingångslöner

Publicerad 16 feb 2016, 08:14

AVTAL 16. I går presenterade Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som finansieras av Svenskt Näringsliv, rapporten ”Dags för större lönespridning?”. Rådet, med professor Lars Calmfors som ordförande, förespråkar en ny typ av ingångsjobb på svensk arbetsmarknad med väsentligt lägre löner än dagens lägstalöner. Sveriges Byggindustrier, BI, är positiva till förslagen.

Rapporten slår fast att för höga löner i gruppen lågutbildade har bidragit till en stor arbetslöshet i just den gruppen. Rådet uppmanar därför arbetsmarknadens parter förhandla fram nya tidsbegränsade ingångsjobb med låga ingångslöner som riktas mot de nyinträdande på arbetsmarknaden, både invandrare och ungdomar, som inte lyckas få andra jobb. I högst tre år ska man ha ett ingångsjobb.

– Någonstans runt 15 000 kronor kan vara en lämplig nivå, sa Lars Calmfors i går till SVT Rapport.

I rapporten föreslår man dessutom slopade sociala avgifter och ett extra jobbskatteavdrag för att ytterligare minska kostnaden för arbetsgivaren.

Det Arbetsmarknadsekonomiska rådet sågar också hänvisningar till forskning som säger att lägre löner inte skulle förenkla inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Man skriver bland annat: ”Det påstås ofta att forskningen inte ger stöd för att lägre minimilöner i Sverige skulle öka sysselsättningen för lågkvalificerade. Rådets genomgång av forskningen ger en annan bild. Sänkningar av minimilönerna från de höga nivåerna i Sverige kan antas ge positiva sysselsättningseffekter, särskilt på längre sikt.”

Rådet konstaterar också att det råder stor brist på arbetskraft inom de områden där den fackliga samverkansgruppen 6F verkar, det vill säga bland annat inom byggsektorn. ”Högre löneökningar där än i den internationellt konkurrensutsatta sektorn riskerar emellertid att slå sönder den nuvarande lönebildningsmodellen”, skriver rådet i rapporten.

I kommande avtalsrörelse vill vi införa en ny anställningsform ”introduktionsanställning” och frysta lägstalöner i syfte att sänka trösklarna.

Sveriges Byggindustrier delar Arbetsmarknadsekonomiska rådets uppfattning.

– Sveriges Byggindustrier delar många av de slutsatser som Arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterar. Byggbranschen bör pröva alla sätt att underlätta för nyanlända att komma in på byggarbetsmarknaden. I kommande avtalsrörelse vill vi införa en ny anställningsform ”introduktionsanställning” och frysta lägstalöner i syfte att sänka trösklarna. Våra lägstalöner för yrkesarbetare ligger nära 1 000 kronor över genomsnittet i LO, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson, i ett pressmeddelande.

Även hos Installationsföretagen, där VVS Företagen och Elektriska Intallatörsorganisationen EIO ingår, förordas en ny anställningsform eller yrkesgrupp. Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef hos Installatörsföretagen, sa tidigare i vintras att man vill bjuda in Byggnads till en diskussion för kunna erbjuda arbete till nyanlända och andra genom att skapa en ny yrkesgrupp för enklare arbetsuppgifter. Anita Hagelin vill också pröva alternativa anställningsformer för lärlingar, eventuellt som en förlängd provanställningsperiod.