Äldre och nyanlända kan lösa arbetskraftsbristen

Publicerad 8 feb 2016, 13:25

Fler lämnar arbetsmarknaden än som kommer in. Det finns tre alternativ att lösa behovet arbetskraft: äldre, nyanlända och de som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Det hävdade Mathias Axelsson från TNS Sifo under ett seminarium som arrangerades av Installatörsföretagen.

– Det har skett ett trendbrott, nu är det fler som lämnar än kommer in på arbetsmarknaden, sa Mathias Axelsson och konstaterade att ”de äldre är framtiden”.

Han menade att det finns ett begränsat antal möjligheter att hantera situationen med brist på arbetskraft. Det ena är att öka invandringen, det andra att öka sysselsättningsgraden, att fler kommer i arbete, men som av olika skäl inte arbetar nu och det tredje att arbeta längre och inte gå i pension vid 65.

Han påminde också om att byggindustrin är en av de branscher som ropar efter arbetskraft.

– I Arbetsförmedlingens rapport från 2015 ”Var finns jobben” så spår de att det blir stor brist på framför allt VVS-montörer, golvläggare, betongarbetare. Rekryteringsbehovet tilltar och kommer att bli en stor utmaning framöver. 

Läs hela referatet från Installatörsföretagens framtidsmöte i nästa nummer av VVS-Forum (nr 2/2016) som utkommer den 25 februari. Teckna en prenumeration här.