Stort Uppsalaprojekt för Caverion och BST

Publicerad 5 jan 2016, 11:07

Caverion installerar VS, ventilation, kyla, el, styrsystem och brandlarmsystem på totalentreprenad i ett nytt affärs- och kontorshus i centrala Uppsala. Ordervärdet är cirka 24 miljoner kronor. BST Brandskyddsteamet installerar sprinkler på totalentreprenad.

Den sex våningar höga och 8 900 m² stora fastigheten i kvarteret Eldaren byggs intill Uppsala resecentrum och Uppsala Konsert & Kongress. Hela kontorsytan kommer att hyras av Landstinget i Uppsala län och inrymma ledningskontoret samt flera förvaltningar. Konferenslokaler och andra möjliga hyresgäster som restauranger och caféer kommer att finnas i markplan. Inflyttning beräknas ske i september i år.

Beställare är Arcona och byggherre är Jernhusen. Byggnaden kommer att miljöklassas enligt systemet Miljöbyggnad, nivå Silver, uppger Arcona.

– Vår målsättning har varit att sänka Arconas produktionskostnad och samtidigt bibehålla den höga kvalitet som både projektet och kunden kräver. Detta har möjliggjorts tack vare det stora och ömsesidiga förtroendet mellan Arcona och Caverion som har präglat både upphandlingen och projekteringen, säger Thomas Jansson, distriktschef på Caverion i Uppsala, i ett pressmeddelande.

BST Brandskyddsteamet kommer att installera cirka 1 200 sprinkler i byggnaden. Dotterbolaget BST Teknik har anlitats för projekteringen.