Logga in

Skärpta krav på ventilation från årsskiftet

Publicerad
22 dec 2015, 09:33

Vid årsskiftet träder de krav i kraft som gäller ekodesign och energimärkning för ventilationsenheter. Förordningarna omfattar ekodesignkrav för bostads- och fastighetsventilation samt energimärkning för bostadsventilation.
– Kraven innebär inte någon större utmaning för våra medlemmar, med undantag för vätskekopplade värmeväxlare, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Ventilationssystemen i byggnader står för 2 procent av EU:s elanvändning. De nya ekodesignkraven för ventilationssystem kan spara omkring 100 TWh el från 2025, enligt EU-kommissionen.

Ekodesignkraven innebär att bara de produkter som är tillräckligt energieffektiva och som inte bullrar för mycket får säljas på marknaden. Dessutom ska alla ventilationsaggregat för bostäder vara energimärkta så att konsumenterna kan jämföra och se vilket slags ventilationsaggregat som är mest effektivt.

Beräkningen av energieffektivitet i ekodesignförordningen grundas bland annat på Internal Specific Fan Power (SFPint), som tar hänsyn till fläktens tillförda effekt per luftflöde.

Förordningen omfattar ventilationsaggregat med ett luftflöde upp till 1 000 m3/h som används i bostäder, de ska även vara energimärkta, och större ventilationsaggregat med ett luftflöde över 250 m3/h som användas på andra ställen än i bostäder.

Ventilationsaggregat med en effekt under 30 W omfattas inte av ekodesignkrav, men väl av informationskravet.

– För de större aggregaten gäller gränser för SFPint, och minikrav på verkningsgrad i värmeåtervinningen. Enligt våra medlemmar innebär kraven ingen större teknisk utmaning, med undantag för vätskekopplade värmeväxlare, som avkrävs minst 63 procents verkningsgrad, säger Britta Permats.

En övergångsmetod finns på Energimyndighetens hemsida för beräkningar och mätningar.

Den 1 januari 2016 introduceras dessutom en ny energimärkningsetikett för köksfläktar, då blir A+ den högsta klassen. Ekodesignkraven för köksfläktar skärptes redan i augusti 2015.

Ekodesignkrav införs i två steg: den 1 januari 2016 och den 1 januari 2018. Informationskrav gäller från den 1 januari 2016. En översyn planeras till år 2017 då man bland annat kommer att utvärdera behov av eventuella krav på lågenergifilter i systemen. År 2020 kommer kraven för bland annat internt läckage att ses över.