Ny webbplats för digitaliserat byggande

Publicerad 10 dec 2015, 09:13

Innovationsprogrammet Smart Built Environments nya webbplats är ett mötesforum för alla aktörer med intresse för digitaliseringen i samhällsbyggandet, uppger IQ Samhällsbyggnad i ett nyhetsbrev.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Läs mer på den nya webbplatsen här.