VVS-företagare vill reformera utbildningen

Publicerad 27 nov 2015, 15:56

Liselott Gustafsson, administrativt ansvarig och delägare i Gustafssons Rör i Umeå, vill anställa fler montörer, men det finns inga. Varken nyutbildade eller mer erfarna. I ett inlägg på Svenskt Näringslivs webbplats skriver hon att VVS-utbildningen i Sverige är komplicerad och därför behöver reformeras.

I inlägget pekar hon speciellt ut lärlingsperioden efter fullföljd gymnasieutbildning som ett hinder eftersom den blivande VVS-montören inte är garanterad en lärlingsplats i ett företag. Konsekvensen kan bli att man sitter med en gymnasieutbildning men utan branschcertifikat.

För den som på äldre dagar vill börja i VVS-branschen blir det ännu svårare. Antalet platser inom vuxenutbildningen som kan ge jobb inom VVS-branschen är starkt begränsat, menar Liselott Gustafsson.

I inlägget föreslår hon tre åtgärder för att få fram fler anställningsbara inom VVS-branschen:

  1. Stärkt samverkan mellan skola och lokalt näringsliv.
  2. Bättre utbildning så att eleverna blir anställningsbara direkt efter gymnasiet och med snabbare möjlighet till branschprov och branschcertifikat.
  3. Öka platserna inom vuxen- och yrkeshögskoleutbildningarna.

Läs hela inlägget hos Svenskt Näringsliv här.