Nationell valideringskommitté tillsätts

Publicerad 20 nov 2015, 10:03

Nu tillsätter gymnasieminister Aida Hadzialic (S) en kommitté med uppdrag att verka för ett effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Syftet är att flyktingar med olika yrkeskompetens snabbt ska kunna komma i på den svenska arbetsmarknaden. 

Att validera är att bekräfta giltigheten av något, exempelvis en utbildning. Validering sker i dag inom både utbildningsväsendet och i arbetslivet. En person kan behöva gå igenom flera olika system för att få sin reella kompetens kompletterad, bedömd och godkänd. Regeringen menar att valideringen behöver samordnas.

En av delegationens uppgifter blir därför att lämna förslag på en nationell strategi för validering. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt och överblickbart system för validering, liksom en förbättrad samordning mellan aktörer och intressenter inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom arbetslivet samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika kvalifikationer.

– Ett förslag är branschvis validering. En VVS-montör från Syrien behöver kanske inte kunna svenska så bra, det kan funka lika bra med engelska, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en presskonferens i somras.

På en direkt fråga från VVS-Forum hur den akuta bristen på VVS-montörer ska lösas, svarade Ylva Johansson:

– Här måste vi snabbt se till att de får sitt svenska branschcertifikat och kan börja arbeta. Tyvärr går det bara att ta certifikat på ett fåtal ställen i landet, vilket är ytterligare ett hinder. Det behöver inte vara lika för alla, utan är du utbildad VVS-montör ska du kunna ta ett branschcertifikat och börja jobba i Sverige.

Aktörer som berörs av validering är bland andra gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, Yrkeshögskolan, högskolan, övriga eftergymnasiala utbildningar, folkbildning samt verksamhet inom arbetsmarknad och arbetsliv.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.