Högt tryck hos teknikkonsulter

Publicerad 10 nov 2015, 12:53

Drygt två av tre medlemmar hos Svenska Teknik & Designföretagen behöver nyanställa. Högst tryck är det hos teknikkonsulterna, där fyra av fem företag svarar att de behöver nyanställa. Det visar rapporten Investeringssignalen november 2015.

Enligt Svenska Teknik & Designföretagen (STD) visar rapporten också att två av tre företag i undersökningen tror att orderingången förbättras under vintern. Tydligaste tendenserna i undersökningen:

  • Prisutvecklingen har förbättrats under året.
  • Teknikkonsulterna och industrikonsulternas orderstocksindex backade marginellt, men orderläget är fortsatt starkt.
  • Samtliga verksamhetsområden uppvisar förstärkta förväntningar på orderutvecklingen framöver.
  • Debiteringsgraden förbättrades för alla tre verksamhetsområden och väntas fortsätta öka.

– Äntligen kan vi se att genomsnittsarvodena i branschen börjar krypa uppåt. Det är avgörande för att branschen ska kunna behålla en acceptabel lönsamhet. Lönekostnaderna ökar ju löpande, med omkring 2–5 procent per år. Kompetensbristen, med ökad konkurrens om medarbetarna, sätter stor press på lönekostnadsutvecklingen och debiteringsgrader som passerar 80 procent kan inte bli så mycket högre. Då återstår priserna i lönsamhetsekvationen. Det är dock långt kvar, säger David Cramér, marknadsanalytiker på STD-företagen, i ett pressmeddelande.

– Många företag upplever fortsatt prispress, inte minst de företag som medverkar i offentliga upphandlingar. Där måste kvalitetskriteriet få större genomslag. Lägsta pris kommer alltid att pressa priserna. Blir priserna för låga får det givetvis konsekvenser för kvaliteten, säger Magnus Höij, vd på STD-företagen.

Med högre debiteringsgrader och en förbättrad prisbild under 2015 väntas också lönsamheten förbättras. Alla tecken borgar för att 2015 blir ett lönsammare år än 2014 var. Mycket tyder även på att den utvecklingen kan fortsätta även under 2016, menar STD-företagen.