Logga in

Satsningen som ska ge bättre projektledare

Publicerad
2 maj 2017, 08:36

Nu får projektledare i installationsbranschen möjlighet att certifiera sig.

Till hösten inför Installatörsföretagen en möjlighet för projektledare i installationsbranschen att kartlägga sin kompetens och certifiera sig som projektledare. Den blir ett tydligt sätt att säkerställa kompetensen hos dem som leder projekt och ett viktigt verktyg för att vidareutveckla sina ledaregenskaper. Projektledning handlar om många olika saker och innefattar ett helt batteri av kompetenser som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte.

Nu tar Installatörsföretagen ett initiativ för att klargöra olika personers fallenhet för att leda projekt. Till hösten startar en certifiering av projektledare i Incerts regi. Certifieringen baseras på krav som formulerats av beställare, arbetsgivare, projektledare och andra intressenter som deltagit i en workshop som ÅF genomfört.

– ÅF:s kartläggning av projektledarens personliga egenskaper, och beställarens förväntan, har gett oss ett gediget underlag för det 20-tal kravspecar som vi nu baserar vår nya certifiering på. Tio av dem är generella för en persons egenskaper och tio av mer teknisk natur och därigenom lite olika för olika områden som ett projekt kan omfatta – om det handlar om el eller VVS, till exempel, säger Ylwa Glismann på Installatörsföretagen.

Utifrån identifierade kompetenskrav har det också tagits fram en kartläggningsmodell med frågor som kompletterar certifieringen. Frågorna ska finnas tillgängliga på Installatörsföretagens webbplats. Kartläggningen blir en viktig vägledning för alla som arbetar med projektledning.

Certifiering av projektledare har funnits länge, men inte inom el- och VVS-installationer. IT-branschen och industrin har i flera år certifierat projektledare enligt en modell som tillämpas av IPMA, en internationell organisation för projektledare som är verksam i 70-talet länder. I Sverige representeras IPMA av organisationen Svenskt Projektforum.

– Varje år genomför vi mellan 350–600 certifieringar i vårt land. Totalt finns det i dag ungefär 4 000 certifierade projektledare i Sverige, säger Per Olof Sandberg, styrelseledamot i Svenskt Projektforum och ansvarig för certifieringsverksamheten.

– Att genomgå en certifiering är ett bra sätt att höja sin egen kompetens. Processen i sig och reflektionerna kring den gör dig till en bättre projektledare. Att vara certifierad är ett sätt att stärka självkänslan och det ger individen tillgång till det nätverk av projektledare som vi vårdar inom Svenskt Projektforum, understryker Per Olof Sandberg.

Att det lönar sig att satsa på projektledning råder ingen tvekan om, menar Per Olof Sandberg. Han pekar på det faktum att 40 procent av Europas samlade BNP skapas i projekt och att det här förhållandet för Sveriges del innebär att mer än 1 200 miljarder kronor per år hanteras i projektet.

– Vi vill åstadkomma en omfattande kartläggning som innebär att VVS-projektledare till exempel blir prövad mot tolv olika kompetensområden och gör olika prov som ger underlag för bedömningen, förklarar Ylwa Glismann.

Det är Incert som kommer att genomföra certifieringen. Att genomföra den kommer att ta ett par, tre timmar och till det kommer den tid som behövs för samtalet med assessorn, säger Ylwa Glismann.

Certifieringen är planerad att lanseras i slutet av augusti. Innan dess genomförs pilotstudier i maj-juni.

– Jag tror att certifieringen blir ett viktigt verktyg för våra branscher. Vi vet från vår kartläggning att företagare vill ha den och att också andra intressenter, som uppdragsgivare och kunder, efterfrågar det här, konstaterar Ylwa Glismann.