Logga in

Sweco ledande teknikkonsult i Europa

Publicerad
1 okt 2015, 15:58

Teknikkonsultföretaget Sweco är nu Europas ledande teknikkonsultföretag, med cirka 14 500 medarbetare i 15 länder. Nyligen blev det klart att acceptansnivån för budet på Grontmij uppnåtts. Därmed kan integrationen av de två bolagen påbörjas.
– I ett kliv tar vi steget till europeisk ledare. Vi får en ännu mer framträdande roll när det gäller att planera och utforma framtidens samhällen och städer, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco, i ett pressmeddelande.

I somras meddelade Sweco sin avsikt att förvärva Grontmij, ett nederländskt teknikkonsultföretag med cirka 6 000 medarbetare. Integrationen av de två bolagen har nu påbörjats.

– Sweco och Grontmij kompletterar varandra perfekt. Båda verksamheter kännetecknas av starkt kundfokus och erkänd kompetens. Geografiskt finns vi på olika marknader, vilket innebär fortsatta tillväxtmöjligheter. Vår ambition är att Sweco på sikt ska ha en ledande position i alla de länder där vi finns. Mindre och större förvärv kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i Swecos tillväxtstrategi, säger Tomas Carlsson, i pressmeddelandet.

Sweco har gjort ungefär 100 förvärv under de senaste tio åren och fördubblat företagets omsättning i snitt vart femte år. Bakom förvärvsstrategin finns en ambition om att kunna erbjuda rätt kompetens för varje projekt, enligt pressmeddelandet.

– Våra kunder ska känna sig trygga med att vi förstår deras behov och alltid har den kompetens de behöver. Sweco och Grontmij säljer kunskap i en tid av snabb urbanisering och klimatomställning. Det är lätt att se ett fortsatt långsiktigt behov av Swecos tjänster. Förvärvet av Grontmij är noggrant planerat, säger Tomas Carlsson.