Stort sjukhusuppdrag för Rejlers

Publicerad 19 okt 2015, 16:33

Rejlers Sverige har fått uppdraget att som generalkonsult projektera uppbyggnaden av mediaförsörjningen för det nya sjukhusområdet i Helsingborg. Uppdraget väntas pågå under drygt fyra år och värderas till 20 miljoner kronor.

Region Skåne ska bygga ny mediaförsörjning till sin pågående och kommande byggnation inom det nya sjukhusområdet. I Rejlers uppdrag ingår att projektera om befintliga yttre försörjningssystem, exklusive VA och fjärrvärme. Dessutom blir det nya system för el, VVS, kyla, akustik, brand, fiber och medicinska gaser. En befintlig teknikbyggnad ska rivas och en ny byggas vilket innebär ett nytt högspänningsställverk. Uppdraget innebär även att Rejlers ska stödja beställaren under uppförandetiden och följa upp samtliga entreprenader.

Om- och nybyggnaden av sjukhusområdet i Helsingborg kommer att pågå under åtta år. Till förbättringarna hör en ny byggnad och modernisering av den nuvarande huvudbyggnaden. Dessutom byggs parkeringshuset ut. Det blir även en ny vårdavdelning med enkelrum åt alla inlagda patienter samt en modern neonatalavdelning och en ny operationsavdelning.