Logga in

Låg efterfrågan på legionellasäkra beredare

Publicerad
23 maj 2018, 08:11
| Uppdaterad
10 maj 2021

Varmvattenberedare med inbyggt legionellaskydd finns att köpa sedan flera år tillbaka. Men efterfrågan är fortfarande låg.

Nyligen väckte Fredrik Svensson, VVS-montör i Sunne, frågan om varför många mindre varmvattenberedare har termostatvred med inställbara låga temperaturer.

I vissa fall ned till 10 °C.

Legionella-bakterier trivs bäst i vatten med temperatur mellan 20 och 45 °C.

Läs mer:Risk för legionella i varmvattenberedare

Legionellabakterier.

Bakterierna kan växa till i allt stillastående vatten, exempelvis i varmvattenberedare.

– Det finns ingen anledning att ha så låga temperaturer i varmvattenberedare. De borde inte få tillverkas för temperaturer under 50 °C, sa Fredrik Svensson till VVS-Forum.

Hans oro för legionella är befogad. Varje år insjuknar ungefär 100 personer i legionärssjukan, som är en allvarlig lunginflammation, enligt Folkhälsomyndigheten.

VVS-montörer som arbetar med vatteninstallationer är en yrkesgrupp i riskzonen.

Många varmvattenberedare är förstås äldre, och sitter på sin plats sedan många år tillbaka.

För den som vill göra en mer legionellasäker installation i dag finns dock möjligheten.

Moderna varmvattenberedare med elektronisk termostat går att ställa in på periodiska temperaturhöjningar.

På så vis kan legionella-bakterier som eventuellt växt till i beredaren avdödas med jämna mellanrum.

Andreas Johnsson, Nibe

– Men det är fortfarande de traditionella beredarna som har störst efterfrågan, säger Andreas Johnsson, produktchef hos Nibe.

Att det ser ut så är troligen en prisfråga. Moderna, mer avancerade varmvattenberedare är dyrare än de enklare varianter som många människor väljer att sätta in i exempelvis sommarstugan.

– Vi upplever inte heller att legionella i varmvattenberedare är ett stort problem. Det skulle i så fall ha uppmärksammats redan för många år sedan, säger Andreas Johnsson.

Han berättar också att det finns en anledning till att varmvattenberedare har termostat ner till 10 °C.

Läs mer: Legionella klarar höga temperaturer

Det ska gå att ställa beredaren på frostfritt läge,exempelvis över vintern när sommarstugan står tom och ägaren inte vill tömma beredaren.

Samtidigt är alla Nibes varmvattenberedare inställda på 60 °C när de levereras från fabriken.

– Sedan finns förstås alltid en risk att göra fel, exempelvis ställa termostaten på en temperatur mellan 20 och 45 °C, säger Andreas Johnsson.

Nibe följer de regler som finns för de här produkterna, som är CE-märkta.I CE-märkningen finns dock inga krav kring temperaturer.

Sådana krav ställs främst i olika länders byggregler, men inget sägs om att termostater inte får täcka ett visst intervall.

David Kroon, Nibe

– Givetvis tas den här typen av frågor på allvar. Det står inget om legionella i manualerna i dag, men vi rekommenderar 60 °C som termostatinställning. Om vikten av rätt temperatur upplevs som oklar bör informationen tydliggöras, säger David Kroon, utvecklingsingenjör hos Nibe.

– Legionellasäkra tappvattensystem handlar inte heller bara om temperaturen i varmvattenberedaren, utan även om korrekt installation av rörledningar och armaturer, tillägger han.

Läs mer om legionella här.