Logga in

En av tre vill ha bättre ventilation på jobbet

Publicerad
21 maj 2015, 12:52

En tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige vill förbättra ventilationen på sin arbetsplats. Nära 70 procent presterar sämre på grund av dålig ventilation. Det visar en undersökning som branschorganisationen Entreprenörföretagen har låtit genomföra. Enkäten visar också att nytvättad tvätt är den doft som flest vill ha på jobbet, enligt ett pressmeddelande.

Entreprenörföretagen har frågat yrkesarbetande svenskar om vad som skulle kunna förbättras i deras fysiska arbetsmiljö. En av tre uppger att ventilationen behöver förbättras, följt av varmare/kallare temperatur, vilket en fjärdedel har svarat. På tredje plats kommer miljön i lunchrummet (21 procent) och därefter städningen (19 procent).

– Undersökningen bekräftar vikten av bra luft för att vi ska kunna fungera på jobbet och värdet av att använda ventilationsföretag med kunnig personal. Problem med värme/kyla har ju också ofta sin grund i dålig ventilation, säger Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen, i pressmeddelandet.

Endast en fjärdedel av de svarande tycker att ventilationen på arbetsplatsen är bra.

Mest missnöjda med ventilationen är kvinnor där 36 procent tycker att den kan förbättras. Kvinnorna är också i högre grad missnöjda med temperaturen, 30 procent jämfört med 22 procent av männen.

I undersökningen framgår också att många har upplevt olika besvär under arbetstid den senaste månader. Nära 40 procent uppger att de haft besvär med trötthet utöver normalt och 35,5 procent med huvudvärk. En av fem har haft problem med koncentrationssvårigheter och 16 procent med nedstämdhet.

– Vanliga symptom av dålig ventilation är trötthet och koncentrationssvårigheter. För dem som har problem med allergier och astma kan dessa förvärras. Inom industri där det förekommer farliga ämnen kan det förstås ge väldigt allvarliga följder. I andra miljöer, som kontor och skolor, handlar det ofta mer om att produktiviteten påverkas negativt, vilket kan vara nog så viktigt, säger Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket.

I enkäten framgår också vilken lukt man stör sig mest på och hur man skulle önska att det doftade på arbetsplatsen. Svettlukt är mest störande på jobbet, det uppger nästan en av fem. På andra plats kommer stark parfym och på tredje plats dålig lukt på toaletterna.

De flesta, 41,5 procent, önskar sig en neutral doft/ingen doft på sin arbetsplats. På andra plats kommer nytvättat tvätt och på tredje plats havsbris.

Undersökningen gjordes av Snabba Svar i april 2015 med 709 yrkesarbetande svenskar i åldrarna 18–70 år.