Logga in

Wateraid bäst på vatten och sanitet

Publicerad
1 apr 2015, 14:45

Wateraid har utnämnts till världens främsta icke-vinstdrivande organisation inom området vatten och sanitet. Bakom utnämningen står den oberoende forskningsorganisationen Philanthropedia.

82 experter inom området vatten och sanitet har tillfrågats om vilken global organisation de tycker gör störst skillnad inom vatten- och sanitetsområdet. De tillfrågade, som var forskare, lärare, journalister och beslutsfattare, identifierade 16 organisationer som arbetar med vattenfrågor. Experterna utvärderade sedan organisationerna utifrån deras möjlighet och förmåga att göra skillnad, vad de ansåg vara organisationernas styrka och hur organisationerna ytterligare kan förbättras.

Wateraid hamnade på första plats. På andra plats kom Water for People och på tredje plats IRC Wash.

– Det här erkännandet bekräftar att vårt sätt att arbeta för att ge världens fattigaste samhällen tillgång till rent vatten och toaletter verkligen gör skillnad. Det är vi oerhört stolta över. Vi är övertygade om att tillgången till rent vatten och säkra toaletter är avgörande i kampen mot extrem fattigdom, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för Wateraid i Sverige, i ett pressmeddelande.

Så här kommenterar Philanthropedia utnämningen:

”Wateraid är den organisation som har djupast kunskap om de utmaningar som är kopplade till vattenförsörjning. De samarbetar nära nationella regeringar och andra internationella organisationer och har ett öppet förhållningssätt kring olika aspekter av vattenförsörjning, från tekniska lösningar till policy och beslutsfattande.

Wateraid arbetar med politiker och beslutsfattare på alla nivåer och utmanar ständigt sig själv som organisation genom att hela tiden förbättra sin förmåga att leverera tjänster och stärka lokala samarbeten i de länder där de är verksamma. Wateraid är den enda organisation som arbetar med samtliga aspekter av vatten, sanitet och hygien”.