Logga in

Hållbara Järva fick solenergipris

Publicerad
23 apr 2015, 11:01

Stockholms stad och Svenska Bostäders installation av 10 600 m2 solceller i miljonprogramsområden i Rinkeby, Tensta, Kista, Husby och Akalla på Järvafältet i Stockholm fick priset som årets solenergiprestation 2014 av föreningen Svensk Solenergi. Priset delades ut i går på Ecoforum i Stockholmsmässan.
– Vi har uppföljningssystem från alla solcellsanläggningar i Järva. Det finns hur mycket data som helst för forskare att ta tag i, uppmanade Lisa Enarsson från Miljöförvaltningen i Stockholm och projektledare för Hållbara Järva.

Juryns motivering till priset Årets solenergiprestation lyder:

”Miljöförvaltningen i Stockholm visar såväl målmedvetenhet som kompetens genom att handla upp, installera och följa upp ett stort antal solcellsanläggningar på ett föredömligt sätt. Anläggningarna har dessutom uppförts som en av flera åtgärder för att halvera köpt energi vid renovering i miljonprogramsområden och fungerar därför som ett viktigt exempel för andra städer.”

Årets anläggning 2014 tilldelades Bronsfastigheter för Kvarteret Gruset 1, med följande motivering:

”En professionellt uppförd solcellsanläggning registrerad för elcertifikat och uppkopplad mot internet. Den har vidare använts för utbildning av den lokala räddningstjänsten. Det faktum att anläggningen dessutom försörjer Sveriges första LEED Gold-certifierade lagerbyggnad och ligger väl inom synhåll från E4:an, ger ett stort exponeringsvärde.”

Hedersomnämnande för Årets anläggning 2014 gick till det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem för Frodeparken:

”Demonstration av såväl tekniska som estetiska möjligheter att integrera solenergisystem i byggnader är väsentligt för en positiv utveckling. Med en hel söderfasad klädd med solcellsmoduler demonstrerar Uppsalahem i Frodeparken en tillämpning med stor framtida utvecklingspotential”, lyder juryns motivering.

Läs mer om satsningen på solenergi i Järva i VVS-Forums Tema Solenergi (nr 3/2015).