Logga in

Så förebyggs skador vid relining

Publicerad
8 jan 2015, 15:33

Den som arbetar med relining utsätts för farliga kemikalier. Arbetet innebär stor risk för hudallergi, eksem och astma eftersom många av kemikalierna är starkt allergiframkallande. Nu ger Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) vid Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin ut ett faktablad om hur arbetet kan utföras på ett säkrare sätt.

CAMM har fått ett forskningsanslag från AFA Försäkring för att undersöka orsakerna till och förebygga besvären vid arbete med relining. Forskningsprojektet har däremot inte undersökt risker för boende i fastigheter där relining görs. Men risken att boende ska utveckla hudallergi mot epoxi är betydligt mindre än för dem som arbetar med relining, enligt ett pressmeddelande.

– En ny grupp av patienter har dykt upp. De arbetar med relining och har hudallergi mot epoxi och mycket besvärligt eksem, säger Carola Lidén, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, i pressmeddelandet.

Arbete med relining innebär, på grund av kontakt med bland annat ohärdad epoxi, stor risk för hudallergi, eksem och astma. Många av kemikalierna är starkt allergiframkallande och irriterande för både hud och luftvägar.

– Hudallergi mot epoxi är livslång. Besvären blir ofta så svåra att de som drabbats inte kan fortsätta med reliningarbete. Vissa epoxikemikalier kan också ge irritation och allergi i luftvägarna, säger Carola Lidén.

Besvären kan förebyggas genom att kontakt med kemikalierna undviks. Men då är det helt avgörande att säkra arbetsmetoder och rätt skyddsutrustning används.

– Huden måste vara täckt så att ohärdad epoxi inte kommer på huden. Men vanliga skyddshandskar släpper igenom allergiframkallande epoxi inom någon minut, vilket de flesta inte känner till.

Läs mer om hur man skyddar sig mot epoxi i nästa nummer av VVS-Forum (nr 1/2015).