Logga in

Hormonstörande ämne finns i rör

Publicerad
17 feb 2017, 10:25

Det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) har lagts till listan över extra farliga ämnen i EU.
– Det är skrämmande med tanke på att ämnet finns både i nya och gamla rör, säger Magnus Everitt, expert på Installatörsföretagen.

Nya åtgärder för att minska människors exponering för BPA förväntas också komma från EU.

– Det här betyder att EU tycker att BPA är väldigt farligt, trots att ämnet har bagatelliserats från vissa håll. Vi vet inte vilka konsekvenserna blir för VVS-branschen, eftersom det finns BPA-haltig epoxi på många ställen i VVS-montörernas arbetsmiljö, säger Magnus Everitt.

Rör och rördelar är ofta skyddade mot invändig korrosion med epoxi, som kan innehålla bisfenol A.

Det är EU:s kemikaliemyndighet ECHA som har lagt till bisfenol A till kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. BPA är därmed klassat som ett SVHC-ämne (Substances of Very High Concern).

Det innebär bland annat informationsplikt gentemot konsumenter för företag som säljer produkter som innehåller BPA.

Frankrike har sen tidigare föreslagit åtgärder mot bisfenol A och har nyligen infört ett förbud för ämnet i material som kan komma i kontakt med livsmedel. Tidigare har BPA i nappflaskor förbjudits inom hela EU.