Logga in

17 av 20 godkända tätskikt läcker

Publicerad
26 nov 2014, 14:19

Det blev nedslående resultat när Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP testade tätskikt för badrum. Det nya funktionstestet visar att 17 av de 20 vanligaste tätskikten av folietyp läcker – trots att de är godkända av branschen och är CE-märkta.

De testade tätskiktsystemen är de som mest används i våra villor, radhus och fritidshus när vi bygger eller bygger om våra badrum. De svaga punkterna som testerna framför allt avslöjar är att tätskikten läcker vid skarvar och anslutningar, till exempel vid golvbrunnen, skriver Länsförsäkringar som finansierat testerna, i ett pressmeddelande.

 – Att så många som 17 av 20 system inte håller måtten är allvarligt. Och för sex av dem var läckagen så omfattande att de jämställs med en totalskada, de uppvisade läckage på nästan alla kontrollpunkter, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, i pressmeddelandet.

Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

I dag genomförs tester på olika institut runt om i Europa. I Sverige är det Byggkeramikrådet (BKR) som avgör vilka system som ska bli branschgodkända.

– När en produkt är branschgodkänd och har CE-märkning så tror man ju självklart som konsument att den ska hålla. Men utifrån de resultat SP nu redovisar är det tydligt att den testmetoden inte är tillräckligt noggrann. När SP nu lyfter på tätskiktsfolien ser de läckage som de med den ”gamla” metoden inte hade upptäckt. Det är först när de ”lyfter på locket” – frilägger tätskiktet från spånskivan – som små fukt- och vattenskador exponeras, säger Peter Bratt.

– Vi på Länsförsäkringar anser fortfarande att foliesystemen som tätskikt är bättre än de gamla rollade systemen som användes tidigare. Men de nya foliesystemen har barnsjukdomar och behöver utvecklas. Efter det här resultatet så tror jag att tillverkarna kommer att fortsätta förbättra systemen och BKR ställa högre krav på testerna.

Även monteringsanvisningarna kritiseras av SP som blev varse att de är svårtydda, något som ställer till problem för konsumenter och proffshantverkare.

– Texterna är otydliga eller skrivna till fackmän där man förväntas ha stor förkunskap. Det vore en klar fördel om monteringsanvisningarna innehåller tydliga bilder för att enklare förstå hur produkterna ska monteras och i vilken ordning, säger Peter Bratt.

För att uppmuntra branschen att åtgärda brister och förbättra testmetoderna fortsätter Länsförsäkringar att finansiera tester av tätskikt hos SP. Nästa år gör de om samma tester, och då förhoppningsvis med resultatet att fler tätskikt håller tätt.

Tre godkända system:

  • Kerakoll Sverige AB, Kerablock TEX750
  • Kiilto AB, KeraSafe Foliesystem
  • Kakelspecialisten AB, Sopro AEB 640