Ny stor svensk installationskoncern

Publicerad 3 mar 2014, 15:31

Nystartade Instalco Holding har förvärvat samtliga aktier i industrirörföretaget Orab Entreprenad i Gävle. Tillsammans med fyra andra installationsbolag bildas Instalco-gruppen, som totalt omsatte cirka 550 miljoner kronor under 2013. Enligt VVSsiffror.se, som avslöjade affären, är de övriga bolagen Rörgruppen i Sollentuna, VVS-Metoder Stockholm, Klimatrör i Stockholm och PoB:s Elektriska AB i Uppsala. Majoritetsägare i Instalcogruppen är riskkapitalbolaget FSN Capital.

Enligt ett pressmeddelande är Instalcos vision att etablera den ledande aktören i branschen sett till hög teknisk kompetens, servicenivå och förmåga att utföra totaltekniska lösningar med högt kundvärde. I koncernen kommer disciplinerna el, VS, ventilation och industrirör att ingå, där Orab kommer att utgöra ”industribenet” i koncernen. Ännu saknas ett ventilationsföretag i konstellationen.

Koncernchef för Instalco blir Per Sjöstrand, tidigare vd för Nea-Gruppen och Midroc Electro och för närvarande Trafikverkets chef för stora projekt.

– Det finns i nuläget ett utrymme i installationsbranschen för en aktör som kan kombinera lokal kompetens och flexibilitet med strategisk utveckling. Vår målsättning med Instalco är att behålla det kundfokus och teknisk kompetens som bolagen gjort sig kända för, samtidigt som vi även får möjlighet att erbjuda våra kunder tekniklösningar med hög kvalitet, effektivitet och innovationsförmåga. Våra medlemsbolag har i nuläget hög kundtillfredställelse och skickliga medarbetare vilket vi hoppas bygga vidare på framöver, säger Per Sjöstrand i pressmeddelandet.

Orab Entreprenads nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att leda den operativa verksamheten och bli delägare i den nya koncernen. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i nuvarande form och inga organisationsförändringar förväntas.

– Förvärvet innebär inga förändringar, på kort sikt, i Orabs verksamhet och för oss som är verksamma i bolaget. Förvärvet kommer däremot att ge oss en bättre marknadsposition, branschsynergier och en kapitalstark ägare vilket är mycket positivt för bolagets fortsatta utveckling, säger Kent Persson, vd för Orab Entreprenad.

FSN Capital har kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Verksamheten är inriktad på förvärv av medelstora, etablerade bolag i Norden inom tjänstesektorn, industri och konsumentprodukter.