Jätteorder för VVS-Kraft på Löwenströmska sjukhuset

Publicerad 11 dec 2013, 15:35

VVS-Kraft Teknikservice i Järfälla har VS-entreprenaden vid den pågående upprustningen av de tekniska systemen i Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Ordervärdet är cirka 60 miljoner kronor. Företaget har i år fått det högsta tillväxtbetyget enligt Svenskt Tillväxtindex (STI).

Arbetena på Löwenströmska sjukhuset startade i januari i år och pågårtill december 2016. Beställare är Locum som totalt investerar cirka 750 miljoner kronor i projektet. Det 36 000 m² stora sjukhuset hålls öppet under hela renoveringstiden.

Syftet med projektet är bland annat att skapa energieffektiva system för värme, ventilation och el. Sjukhuset får också ett uppdaterat brandskyddssystem.

Projekteringsledare är Ebab i Stockholm. Incoord svarar för VVS-projekteringen och Brandkonsulten för brandskyddsprojekteringen. Bravida installerar el, ventilation och brandlarm (se länken nedan). Mälar Sprinkler har sprinklerentreprenaden.

VVS-Kraft Teknikservice har i år uppnått den högsta tillväxtklass som ett svenskt företag kan nå enligt Svenskt Tillväxtindex (STI). STI är ett nyckeltal som mäter och sammanfattar ett företags ekonomiska situation och ekonomiska prestation. Där ingår bland annat tillväxt, vinst, avkastning, finansiering och kapitalstruktur. STI är ett relativt betyg, man mäts och jämförs med andra företag som har liknande verksamhet och storlek.

VVS-Kraft omsatte förra året cirka 85 miljoner kronor med 39 anställda. Vinstmarginalen var 14,64 procent.

– Vi försöker hela tiden att utveckla oss själva och bli ännu bättre på det vi gör. Bland annat satsar vi på kompetensutveckling för våra medarbetare. I år har en del av oss utbildat oss och skaffat licens för att arbeta med sjukhusgaser, vilket breddar vårt erbjudande ytterligare till våra kunder, kommenterar VVS-Krafts vd Ola Klockarås.