Helenius VVS-projekterar nya Slussen

Publicerad 14 aug 2013, 14:05

Helenius är tillsammans med ELU Konsult, Rejlers, Tikab, Tyréns, Structor och White det vinnande konsultlag som tilldelats uppdragen att projektera bygghandlingar samt förfrågningsunderlag för delområdena Land och Vatten i projektet Slussen i Stockholm.

Helenius kommer att ansvara för VVS- och sprinklerprojektering. Tyréns ansvarar för geohydrologi, mark- och vägkonstruktion, trafikprojektering, VA, akustik, brand- och säkerhet, teknisk riskanalys samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Tyréns har tillsammans med ELU varit med hela vägen från start och format nya Slussen ända sedan projekttävlingen avgjordes 2004. Även Tikab, som designat slussportarna, har i princip varit med hela resan.

Det omfattande detaljprojekteringsuppdraget ska utföras helt i 3D och inleds i höst. I uppdraget ingår även förfrågningsunderlag för de kommande entreprenaderna. Beställare är Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Uppdraget ska utföras av de olika konsultföretagen tillsammans som ett team. Förberedande arbeten, som görs inom gällande detaljplan, pågår redan. Den stora ombyggnaden efter aktuellt förslag beräknas starta 2014 och pågå till 2020.

Slussen är efter 75 år utsliten och måste rivas och byggas om och anpassas till dagens och framtidens behov. Platsen ska byggas om för att bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också fungera som en mötesplats med parker, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön kommer att mer än dubbleras efter ombyggnationen, vilket minskar risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Detta säkrar vattentillgången för omkring två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.