Debatten om luft/värmepumpar och bergvärme fortsätter. Foto: Panasonic/Jan Lööf

Kritik mot studie om luft/vattenvärmepumpar vs bergvärme

Publicerad: 17 februari 2021 Text: Eva-Maria Fasth

I en färsk studie från Aktea dras slutsatsen att konsumenten tjänar på att installera en luft/vattenvärmepump jämfört med bergvärme. Resultatet har ifrågasatts från flera håll.

VVS-Forum skrev nyligen om studien, gjord av Aktea Energy. Studien var beställd av Panasonic, som inte har bergvärmepumpar i sortimentet.

Den ursprungliga artikeln: Mer lönsamt installera luft/vattenvärmepump jämfört med bergvärme?

Enligt studien är det betydligt billigare över tid för konsumenten att låta installera en ny luft/vattenvärmepump jämfört med bergvärme. Framför allt är det den lägre installationskostnaden som står för besparingen. Men studien har mötts av kritik i sociala medier, från vissa branschexperter och montörer.

Eva Rosqvist, värmepumptekniker

– Med bra markförhållanden och närhet till berg, så är bergvärme oslagbart under kalla vintrar. Driftkostnadsmässigt blir det dessutom dyrare att köra en luft/vattenvärmepump än bergvärme, säger Eva Rosqvist, värmepumpstekniker och administratör av Facebook-gruppen Värmepumpstekniker med eller utan gränser.

Därför tror värmepumpsbranschen på en ökad marknad

Johan Barth, tillförordnad vd på Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP), är även han kritisk till studien.

Johan Barth, SKVP

– Både medlemmar och föreningen reagerade på utredningens genomförande, säger han och tillägger:

– Ett flertal tillverkare bland SKVP:s medlemmar, även de som tillverkar luft/vattenvärmepumpar, gör en annan bedömning.

Enligt studien ska installationen av luft/vattenvärmepumpar vara färdig på några timmar, jämfört med en bergvärmepump. Dessutom krävs ingen anmälan eller tillstånd för installationen.

”Skulle vilja se vem som kan installera en luft/vattenvärmepump på ett par timmar”, lyder en skeptisk kommentar i Facbookgruppen Rörmokare utan gränser.

Roland Jonsson, WSP

Men Roland Jonsson, energikonsult på WSP, håller delvis med studien när det gäller kostnader för värmepumparna:

– När min luft/vattenvärmepump gått sönder stod jag i valet att installera bergvärme eller köpa en ny luft/vattenvärmepump och byta ut radiatorerna. Jag köpte en ny luft/vattenvärmepump. Den gav helt enkelt bättre ekonomi, säger han.

Nya krav: Här blir det tuffare för frånluftsvärmepumpar

En av författarna till studien, Martin Rundqvist på Aktea Energy, förklarar att beräkningarna av energianvändning är gjorda med VIP-energy, som samtliga leverantörer själva levererat indata till. Han hänvisar också till VIP-Energys manual där det beskrivs hur programmet gör energiberäkningarna.

En annan fråga i Rörmokare utan gränser handlar om att man i studien tagit en krona i elpris för beräkningen."När luft/vattenvärmepumpen behövs som mest kalla dagar så är elpriset som högst och COP (verkningsgraden) som lägst.", är en kommentar i Facebooktråden.

– Elpriset är taget som ett medelvärde för elpriset under 2020. Rapporten syftar till installationen vid nyproduktion därför har vi bara räknat in de första 20 åren, svarar Martin Rundqvist.

Fotnot: Studien bygger på en jämförelse av installationer av luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar i ett nybyggt småhus på 164 kvadratmeter med FTX-ventilation. Jämförelsen utgår från energiberäkningar med ingångsvärden från VIP-Energy, i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå.

Fler nyheter

Caverions vd får gå

02 mar 2021 | Ari Lehtoranta lämnar sin befattning som vd och koncernchef för Caverion-koncernen. Styrelsens ordförande, Mats Paulsson, som tidigare varit vd på...