Foto: iStock

Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Publicerad: 26 oktober 2017 Text: Jan Fredriksson

80 procent dyrare el, värme, avfall och vatten i Sveriges dyraste kommun än i den billigaste. Tanum ligger en dryg tusenlapp över billigaste kommunen Luleå. Det visar årets Nils Holgersson-rapport som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vad konsumenterna måste betala för tjänsterna vatten, avlopp, el, uppvärmning och avfall varierar stort mellan landets kommuner. I den dyraste kommunen, Tanum, betalar boende i en trerumslägenhet 2 415 kronor i månaden för detta. I Luleå betalar de 1 359 kronor för samma tjänster.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Leverantörerna måste bli bättre på att fokusera på konsumenten. Främst är det elnätskostnaderna som ökat kraftigt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

Priserna på samtliga nyttigheter har dessutom ökat betydligt mer än inflationen sedan 1996, vilket oroar Nils Holgersson-gruppen.

– Det handlar om tjänster som vi alla behöver och vars kostnader får konsekvenser för mångas privatekonomi. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt underlag när de ska fatta sina beslut, säger Jennie Wiederholm.

Värmepumpar och fjärrvärme i ovanlig kombo

Nils Holgersson samlade statistik visar på kostnadsökning för avgifter och taxor på dryga 70 procent under perioden 1996–2017. Allmänna inflationen (KPI) under samma period ökade med knappa 25 procent.

Fjärrvärmen är den dominerande uppvärmningsformen i de flesta centralorter i landets kommuner och står för en betydande del av kostnaderna. Sedan förra året har fjärrvärmepriset ökat med 0,5 procent och ökningen är lägre än KPI som var 1,3 procent för tidsperioden. Ökningen är också något lägre än i fjol då den var 0,9 procent.

För en typlägenhet är månadskostnaden för fjärrvärme i medel 908 kronor. Det är 25 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Munkedal med 1 131 kronor. I landets billigaste kommun, Luleå, är priset 39 procent lägre med 551 kronor. Det är alltså hela 105 procent dyrare i Munkedal än i Luleå.

EU-projekt vill sätta stopp för slöseriet med spillvärme

Även prisutvecklingen för Vatten och Avlopp (VA) har dämpats sedan förra årets rapport, 2,0 procent mellan 2017 och 2016. Till 2015 var höjningen 2,5 procent.

Samtidigt har 20 kommuner höjt VA-avgiften med 10 procent eller mer för typfastigheten. Skälen uppges vara stora investeringsåtaganden och i vissa fall omläggning av avgifterna. Nils Holgersson menar att den kapitalintensiva VA-branschen har samtidigt fått fördel av att räntorna sjunkit från en nivå på omkring 9 procent till under 1 procent.

Medelkostnad för VA är 371 kronor i månaden. Nästan dubbelt så dyrt är det i dyraste kommunen Tanum med 739 kronor. I billigaste kommunen är Solna är priset 63 procent lägre 137 kronor.

Avloppsvatten ger möjligheter

Kommuner med högst månadskostnad:

1. Tanum – 2 415 kronor

2. Munkedal – 2 334 kronor

3. Nordanstig – 2 281 kronor

4. Härjedalen – 2 248 kronor

5. Årjäng – 2 203 kronor

Kommuner med lägst månadskostnad:

1. Luleå – 1 359 kronor

2. Borlänge – 1 403 kronor

3. Oxelösund – 1 444 kronor

4. Boden – 1 449 kronor

5. Skövde – 1 460 kronor

Kostnaderna är beräknade för en vanlig trerumslägenhet om cirka 67 m³.

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och Sabo. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Läs mer och ladda ned rapporten här.

Fler nyheter