Nu är det förbjudet att släppa ut toaavfall från fritidsbåtar. Foto: Elina Elisseeva/Mostphotos

Stopp för kiss och bajs i sjön

Publicerad: 16 april 2015 Text: Eva-Maria Fasth

Från och med den 1 april är det inte längre tillåtet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium. K-märkta båtar undantas från förbudet.

Avfallet ska lämnas i land. Det finns i dag runt 250 sugtömningsanläggningar och cirka 100 privata anläggningar i landets hamnar. Men utbyggnaden av anläggningar har gått trögt inför förbudet.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet minskar övergödningen och mängden bakterier minskar i hav och sjöar.

Transportstyrelsen skriver så här på sin hemsida:

”Toalettavfallet innehåller även bakterier som kan ge upphov till sjukdomar i mage och tarm. Eftersom båtlivet ofta är koncentrerat till de två varmaste månaderna och att många båtar rör dig mest runt grunda vikar och vatten gör det att koncentrationerna av både bakterier och övergödande ämnen lokalt kan bli höga.”

Båtägare kan via Transportstyrelsens webbsida rapportera om de inte kan lämna sitt avfall i en hamn som bör kunna ta emot det. Transportstyrelsen kan i sådana fall komma att ta kontakt med hamnen.

Den som bryter mot förbudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar att släppa ut avfall kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Kryssningsfartyg omfattas dock inte av förbudet. För kryssningsfartyg och andra passagerarfartyg som färjor införs ett förbud mot utsläpp av toalettavfall på internationellt vatten i Östersjöområdet från och med 2016 för nya fartyg och 2018 för befintliga fartyg, enligt Transportstyrelsen.

Mer information om förbudet finns här.

Fler nyheter