Logga in

Kvinna dog efter legionellasmitta på sjukhus

Publicerad
28 apr 2020, 16:35

En patient på medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, drabbades av legionärssjuka och avled. Nu visar en utredning att rutinerna för spolning av ledningarna inte följts. Händelsen är lex Maria-anmäld.

Bristande rutiner för spolning av vattenledningarna på Länssjukhuset i Kalmar, medicinkliniken, kostade troligen en person livet under vintern. Det visar en utredning.

Tillväxten av legionellabakterier blev för stor i en dusch, vilket ledde till legionärssjuka för en 70-årig kvinna som senare avled i sviterna av lunginflammation. Hon hade vårdats lång tid på avdelningen före insjuknandet och därför bedöms smittan ha skett där.

Gunhild Nordesjö Haglund”Duschen i patientrummet ska spolas regelbundet enligt de rutiner som finns på avdelningen, men där har man brustit i rutinerna.”

Detta blev rättsprocess: Fyra dog av legionella – nu åtalas vd:n

Även kyltorn sprider legionella: Så ska kyltornen legionellasäkras

– Duschen i patientrummet ska spolas regelbundet enligt de rutiner som finns på avdelningen, men där har man brustit i rutinerna, säger Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare vid Länssjukhuset i Kalmar som har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Enligt de förebyggande vårdhygieniska riktlinjerna för legionella i vattensystem ska tappställen som används mindre än en gång per vecka genomspolas av personalen. Se lista på åtgärder längst ned i texten.

Legionellabakterier trivs och växer till bäst i stillastående sötvatten mellan 20 °C och 45 °C. Vattensystem på sjukhus är ofta koloniserade av bakterien. För att undvika bakterietillväxt krävs bra flöden i vattensystemets alla delar.

Enligt de vårdhygieniska riktlinjerna ska också varmvattnet nå minst 50° C efter en minuts spolning, och kallvattnet får vara max 20° C efter en minuts spolning.

– Fastighetsservice har nu spolat igenom hela husets system och tagit prover. Alla duschmunstycken och -slangar på den aktuella avdelningen har också bytts ut, säger Gunhild Nordesjö Haglund.

Avdelningens rutiner har också förtydligats, för att en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen. Enligt Gunhild Nordesjö Haglund har rutinerna gjorts mer konkreta – exempelvis om vem ska göra vad och när.

Hon tycker att vårdtagare kan känna sig trygga på sjukhuset.

– Legionella är en bakterie vi har god kännedom om, så följer man rutinerna är det ingen jobbig bakterie att hantera. Jag känner inte till något tidigare fall här på sjukhuset, säger Gunhild Nordesjö Haglund.

Samlad kunskap finns: Ny portal ger vägledning

Förebyggande vårdhygieniska riktlinjer för att undvika legionella i vattensystem:

  • Tappställen spolas en gång i veckan, både varm och kallvatten i minst två minuter (maximal kranöppning inte nödvändig)
  • Spol- och diskdesinfektorer körs utan gods enligt standardprogram en gång per vecka
  • Toaletter spolas en gång per vecka
  • Kaffemaskiner spolas en gång per vecka
  • Duschslang, duschhuvud och duschstril byts en gång per år