Logga in

”Besparingen var något större för bergvärmepumpar”

Publicerad
11 jul 2024, 04:34
| Uppdaterad
10 jul 2024

En färsk analys visar att den energibesparing som följer av smart styrning av värmepumpar är dubbelt så stor som förväntat. “Vi har varit konservativa”, säger vd:n för företaget som står bakom systemet.

Läs också:
De styr villaägarnas värmepumpar på distans

Smarta system:
Gästerna märker inte när spat snålar på värmepumparna

Energiteknikföretaget Ngenic har tagit fram ett styrsystem som kan kopplas ihop med befintliga värmepumpar. Nu har företaget i samarbete med elbolaget Godel analyserat hur stor besparing systemet ger för användare i verkligheten. 

Sammanlagt minskade de 41 hushållen energianvändningen med 120 085 kWh under vintern 2022/ 2023, efter att systemet installerats, jämfört med vintern innan.

Det motsvarar en besparing på 23 procent.  

– Vår egen uppskattning har varit 10-15 procent så vi har varit konservativa, säger Björn Berg, vd på Ngenic.

Var det några värden som stack ut i analysen?

– Besparingen var något större för bergvärmepumpar än övriga vattenburna värmepumpsmodeller och något lägre för dem som hade innegivare. Även för frånluftsvärmepumpar var besparingen något mindre, men eftersom de ofta är underdimensionerade finns inte lika stora besparingar att göra. Besparingarna var betydande i samtliga fall och verkar också vara bestående. 

Finns det andra faktorer som kan ha påverkat siffrorna ?

– Folk i allmänhet har blivit mer medvetna, men även om de skulle ha halverat förbrukningen av hushållsel, vilket är osannolikt, skulle besparingen ändå ha blivit mer än 15 procent. Den stora delen i besparingen är automationen.

Var det något som överraskade dig mer än att besparingen var större än förväntat?

– Att reglersystem i villor är så underutvecklade.

Hybridpanel:
Gör både bergvärmen och solcellerna bättre

Ngenics styrsystem består av tre dosor som installeras hos kunden för att styra och läsa av relevanta data. Dessa kommunicerar med Ngenics centrala system för att få väderprognoser, elpriser och andra parametrar för optimering