Logga in

En grossist köper en annan grossist

Publicerad
11 mar 2024, 10:50

Carpings förvärvar Bra gross. Vad innebär det för kunderna?

Text

AB Hugo Carping har den 8 mars 2024 förvärvat samtliga aktier i Bra Gross Sverige AB. Koncernens proforma omsättning blir ca 390 miljoner kronor. 

Mer nyliga förvärv
Sandbäckens köper ventfirma 

mer näringsliv
 ”Det är högtryck för oss nu”

Efter myndighetsgodkännande förvärvade AB Hugo Carping samtliga aktier i Bra Gross Sverige AB den 8 mars 2024. Köpet sker med kontanta medel där Bra Gross Sverige AB blir ett helägt dotterbolag till AB Hugo Carping. De operativa delägarna i Bra Gross Sverige AB är även efter köpet engagerade i bolaget. Genom förvärvet blir den samlade omsättningen för bolagsgruppen, där även VS Produkter ingår, ca 390 miljoner kronor. 

Svensk VVS-grossistmarknad präglas av en hög konsolideringsgrad där ett fåtal aktörer är verksamma. Den nya företagsgruppen skapar förbättrade möjligheter i fråga om logistiska lösningar och kommer även erbjuda nya och befintliga kunder ett större produktutbud. Initialt kommer bolagen drivas vidare som separata bolag för att sedan gradvis integreras.