Logga in

Sju nyheter i årets teknikhandbok

Publicerad
16 jan 2024, 07:52

Installationskrav, arbete i rörgrav – och vissa förtydliganden om att man inte får pilla på vad som helst. Här går experten Hans Söderström igenom nyheterna i årets teknikhandbok.

1. Elarbeten i VVS-entreprenader

Vi har lagt till ett avsnitt om VVS-folk som jobbar nära elarbeten. Det handlar om vad man ska tänka på när man kommer in i en anläggning och att man inte får hålla på och pilla på vad som helst. Det är fyra sidor som berör vad företaget måste göra inför sådana arbeten och vad montörer ska tänka på när de kommer i närheten av el och spänningssatta anläggningar. 

Branschexperten svarar:
Måste rören som är fast i betongen på cc40 ändras?

Fråga om badrumsrenovering:
Vad gör jag med rören som kommer upp från golvet?

2. Arbete i rörgrav på tomtmark

Vi märker att fler och fler rörentreprenörer får sådana här uppdrag igen och därför får den här texten plats i Teknikhandboken VVS 2024. Det är information och bedömningar om risker i samband med rörarbeten i rörgravar. Hur man ska tänka när det finns schaktmassor på platsen, det kan vara rasrisk där det är urschaktat vid viss väderlek även om det inte ser så ut. Det är en fara som man bör lyfta upp. 

3. Nytt avsnitt om vattenmätare

Vi har lyft in bitar från Svenskt Vattens skrift P125 om vattenmätare och vilka nya regler som gäller där, det berör verkligen rörsidan. Det är uppgifter om var mätaren ska placeras och hur det ska se ut, hur man ska installera den och vilka dimensioner som gäller. Det finns också text om hur utbyte av vattenmätare ska utföras, krav på vilken höjd den ska sitta på och hur stort utrymme som krävs. Kraven på vilka ventiler och dimensioner det ska vara kring mätaren beroende på vilket flöde det är skiljer sig lite från tidigare.

4. Förtydliganden av krav i våtrum och kök

Vi har delat upp det här avsnittet på ett annat sätt än tidigare. Bland annat så har vi förändrat illustrationerna kring köksinstallationer och det finns numera också en checklista för samordning i köket där vi har gjort lite justeringar. Det har tillkommit förtydliganden om hur man förebygger vattenskador och lite nya byggtekniska delar med förtydliganden om hur man som rörinstallatör ska kunna göra ett bra jobb. 

5. Kompletteringar om miljökrav

Här har vi tittat på uppdaterade miljökrav kring avfall och avfallshantering och lyft in det i boken. Man måste ha ett miljötänk när man är entreprenör och vi har lagt in lite smårutor med “tänk på det här, det här kan vara farligt avfall” och sådana saker. Hänvisningar till information om kvarlämnade kemikalier och borttransport av farligt avfall. Ett exempel är en beskrivning av PUR-isolering. Vid utbyte ska sådan isolering hållas hel och skickas som farligt avfall. Vi har lagt till arbetsmiljöperspektiv kring arbete med relining också.

6. Utformning av driftrum

Det finns ett nytt avsnitt om utformning av driftrum. Det finns speciella krav ur arbetsmiljöperspektiv som har genomgått förändringar och det lyfter vi upp i boken. Det gäller säkerhet i driftrum kompletterat med information om vilka utrymmen som ställer speciella krav vid rörinstallationer i tekniska utrymmen och vilka krav som kan ställas på installationerna beroende på vilket utrymme de görs i.

Nytt för 2024:
8 nya regler som påverkar installationsbranschen

7. Om lagar och myndighetskrav

Det här avsnittet har vi strukturerat om. Det finns inga nya uppgifter i texten men vi tyckte att det var lite stolpigt uppställt tidigare. Nu har vi skrivit om den i kronologisk ordning så att det ska bli lättare att följa. Syftet är att det ska bli mer lättläst för den som försöker följa vilka lager som gäller och som man behöver tänka på i den situation man är i, steg för steg under en entreprenad. 

Teknikhandboken

Installatörsföretagens Teknikhandbok VVS 2024 ges ut av IN Förlag. Den innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik och information om lagar och regler. Handboken finns även som app och på webben. Den digitala versionen innehåller utökade delar som inte fått plats i den tryckta varianten och uppdateras under året. 

Källa: IN.