Logga in

”Ventilationskanaler sprider bränder på farliga sätt”

Publicerad
21 nov 2023, 08:49

Modulhus i trä och ventilationssystem riskerar att bli brandhärdar. Det framhåller Mats Björs, på Brandskyddsföreningen och pekar på vanliga brandorsaker. 

Mats Björs har tidigare varit vd för dåvarande VVS-företagen och är i dag vd och generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

13 personer har skadats av brinnande värmepumpar de fem senaste åren
Ökning av bränder i värmepumpar

God brandsäkerhet går att nå i ventilationsschakt – även om de byggs med enklare material
Billigare schakt också säkra


– En ventilationskanal kan sprida en brand på ett väldigt besvärligt och farligt sätt. En av de vanligaste bostadsbränderna startar på spisen genom exempelvis torrkokning. Branden fortplantar sig sen via köksfläkten där det ofta finns mycket fett som brinner. Elden förflyttar sig från en våning till nästa eller till en annan del av huset, säger Mats Björs och pekar på att det bästa brandskyddet när det gäller ventilationssystem är rörisolering och brandgasspjäll.

Enligt Räddningstjänsten är det även en markant skillnad mellan flerbostadshus och villor var i huset som bränderna vanligen startar. I flerbostadshus är det på spisen och i villor är det eldstäder som är den vanligaste brandorsaken.
Vid storbranden i Polarbröds bageri i Älvsbyn i augusti 2020 spred sig elden också via ventilationssystemet.  Branden startade i anslutning till en ugn och brinnande material transporterades oupptäckt in i den 50 meter långa inneslutna svalbanan som löpte uppe vid taket. 

 – Därefter antändes transportbandet och branden spred sig vidare i ventilationskanalerna och ut i produktionslokalen. Trots släckningsförsök gick brandspridningen inte att hindra. På några timmar hade värden för miljardbelopp gått upp i rök. Branden fick en väldigt kraftig spridning genom ventilationssystemet, konstaterar Mats Björs.

Ett annat spektakulärt fall var ett nytt klimatsmart femvåningshus med stommar, väggar och tak i trä i Malmö där branden spred sig mellan modulerna, som byggnaden var byggd av. Därför var det ingen som såg branden, förrän det var försent. Huset blev så vattenskadat att det senare fick rivas.
– Det brann för fullt bakom väggarna. Brandskyddsföreningen har ingenting emot att man bygger hus i trä, men det måste vara byggt så att man kan släcka en mindre brand utan att behöva riva hela huset, säger Mats Björs.
Enligt Elsäkerhetsverket minskar det totala antalet bränder och brandtillbud i fast installerade apparater i bostäder 2018–2022. Men värmepumpar går emot trenden med en ökning från 12 bränder 2018 till 25 bränder 2022.
Varför ökar värmepumpsbränderna?
– Många värmepumpar i beståndet börjar bli gamla. Dessutom slarvas det med underhållet. Om man inte själv vill rengöra filter och serva värmepumpen så kan man köpa den tjänsten. Det är faktiskt en skyldighet man har som fastighetsägare, slår han fast.

Brandskyddskraven för lägenheter säger en sak, ljud -och energikraven något annat
”Största utmaningen är nya täta hus med energisnåla FTX-system”

Ett sådant fall inträffade i somras i skånska Vellinge. När en servicetekniker skulle fylla på köldmedia i jordvärmepumpen så exploderade först pumpen, därefter började den och huset att brinna. Mirakulöst nog klarade sig personerna i huset och serviceteknikern utan allvarliga skador.
Flera av de nya, alternativa köldmedierna, till exempel propan R290, är brandfarliga. Men i Vellingefallet vet inte polisen vilket köldmedium som användes.

  • FAKTA/BRÄNDER
  • Varje år inträffar 24 000 bostadsbränder i landet.
  • Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till cirka 5 800 bränder och brandtillbud i vanligt boende. De allra flesta var i flerbostadshus eller villa.
  • Varje år dör cirka 90 personer i bränder i Sverige.
  • Totalt kostade brandskadorna samhället nio miljarder kronor per år, det är bara vattenskadorna som är dyrare.
  • En tredjedel av bränderna är elrelaterade och startar i bland annat värmepumpar, lysrörsarmatur och värmepannor.
  • KÄLLA: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).