Logga in

Billigare schakt också säkra

Publicerad
3 aug 2018, 08:25

God brandsäkerhet går att nå i ventilationsschakt – även om de byggs med enklare material än vad bygg­reglerna föreskriver. Det visar tester hos ett svenskt forskningsinstitut.

Testet som beställts av ett svenskt företag visar att det går att bygga schakt av gips, plywood, våtrumsskiva och kakel. Detta utan att tumma på brandsäkerheten som regleras i BBR 5:5331.

Tomas Fagergren– Resultaten av provningen visar att det går att använda material med lägre brandmotstånd än vad som står i de allmänna råden. Det öppnar för nya, mer kostnadseffektiva lösningar, säger Tomas Fagergren, seniorkonsult hos Brandskyddslaget och ordförande i EMTF:s brandgrupp.

Vid testet hos SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut (numera Rise) provades ett slutet schakt i en tilltänkt byggnad med 200 millimeter betongbjälklag. Tre av schaktets väggar bestod av dubbla gipsskivor (2 x 13 mm) och en vägg av plywood med våtrumsskiva och kakel.

Intill schaktet gick oisolerade, separata ventilations­kanaler och under testerna var fläktarna i drift. Ett mål för provningen var att se hur en brand i ventilationskanalerna påverkade uppvärmningen av schaktet. Även yttemperatur på schaktväggar och ventilationsdon studerades.

– Det fungerade utmärkt. Schaktet uppfyllde kraven utan att vi gjorde exakt som det står i de allmänna råden, säger Tomas Fagergren.

Brandprovningen pågick i en timme varje gång, vilket motsvarar en realistisk brandtid i en bostad. Under den tiden ökade temperaturen i schaktet till ungefär 170 °C. I schaktväggen, på utsidan av frånluftsdonet, höjdes temperaturen med cirka 70 °C. På kakelväggen ökade temperaturen med runt 20 °C och i gipsväggen med ungefär 40 °C.

– Det finns uppfattningar att schakt ska fungera som brandceller, men det är fel sätt att tänka. Risken att bränder sprids via schakt är mycket liten. Det sker nästan bara om man gjort stora fel – som att glömma att brandtäta eller montera infällda eldosor i schaktväggarna, säger Tomas Fagergren.

Överraskande i testet var att ett schakt isolerat med lös stenull gav sämre brandmotstånd än ett oisolerat schakt. Lösullen gjorde att temperaturen i kanalen blev högre, vilket ledde till större värmestrålning i schaktet.

– Många som bygger kan nog tänka att det ska bli säkrare med obrännbar isolering, men så är det alltså inte, säger Tomas Fagergren.

 

Fakta/BBR om schakt

BBR kap 5:5331 Installationsschakt
Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Risken för brandspridning genom värmeöverföring från ventilationskanaler till brännbara material ska beaktas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Installationsschakt bör utföras i egen brandcell eller avskiljas i varje bjälklag som utgör brandcellsgräns. Ventilationskanalers avskiljande förmåga bör tillsammans med avskiljning av installationsschaktet säkerställa att brandcellsgränsen upprätthålls. Inom ett avskilt schakt bör ventilationskanaler avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning, såsom rör, isolering, reglar och kablage. (BFS 2011:26).

Läs mer:

> https://www.brandkonsultforeningen.se/syfteshand­boken/37-bbr-55331-ei15-inom-schakt-fran-brannbart/

> https://rinfo.boverket.se/bbrad/pdf/bfs2013-12-bbrad3.pdf