Logga in

Nya kontroller av Säker vatten-företag

Publicerad
28 jun 2024, 11:13

Det är en sak att ha Säker Vatten-auktorisation – en annan att kraven följs. Nu ska det kontrolleras noggrannare.

Besiktaren blev misstänksam:
Därför döms företag för att ha lovat Säker Vatten-installation

Utbildning:
”Vi drillar in Säker Vatten-filoson så att den sitter hos eleverna”

Från och med 1 juli i år ska Säker Vatten göra revisioner av slumpvis utvalda auktoriserade företag för att säkerställa att de  lever upp till kraven i branschreglerna.

I samband med revideringen av Branschregler Säker Vatteninstallation den 1 juli 2024, övergår platsbesöken till revisioner hos slumpvis utvalda företag. 

– Det är ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra och höja statusen för Säker Vattens auktoriserade VVS-företag, samtidigt som vi säkerställer att auktorisationskraven efterlevs., säger Sara Lehn, vd för Säker Vatten och fortsätter:

– Revisorernas besök är också ett värdefullt tillfälle för dialog för att gemensamt arbeta för förbättringar av Branschregler Säker Vatteninstallation och auktorisationen

Revisionerna är en typ av internrevision, där en representant från Säker Vatten bokar in ett möte med slumpvis utvalda företag och under ett par timmars möte genomför en revision på plats hos företagen utifrån ett fastställt protokoll.

Efter genomförd revision får företaget en skriftlig återkoppling. Om det finns brister finns har företaget en månad på sig att åtgärda dessa. Om ingen återkoppling eller åtgärd sker från företagets sida, riskerar företaget uteslutning och ett års karantän.

Experten svarar:
Hur kan ett prefab-badrum få Säker Vatten-märkning?

Den vanligaste bristen i dag är anmärkningar kring intygsskrivande. Från och med i höst kommer företag som får en sådan anmärkning i revisionen att åläggas att gå ett digitalt intygsseminarium.