Logga in

”Ventilation som används i fredstid ska täppas till vid höjd beredskap”

Publicerad
21 nov 2023, 08:50

De har varit bortglömda i decennier. Men när Ryssland inledde sin invasion av Ukraina blev de svenska skyddsrummen högaktuella. Skyddsrumssakkunnige Peter Törnmalm reder ut hur brandsäkra de är.

Vyn är anslående vacker när jag och fotografen kör in i Mölnlycke, utanför Göteborg. Den lilla centralorten i Härryda kommun är inbäddad i gula och röda löv som speglar sig en av de många sjöarna.

13 personer har skadats av brinnande värmepumpar
Ökning av bränder i värmepumpar

Klåfingriga kunder som återställer överhettningsskydd är en orsak
”Slarviga installationer kan orsaka värmepumpsbränder”

Ändå är det något som skaver. På bilradion rapporterar Ekot om att Ukraina behöver mer vapen för att kunna försvara sig mot Ryssland.

Det är krig i Europa, bara drygt 170 mil från den svenska gränsen tvingas människor dagligen fly ner i källare och skyddsrum undan bomberna.

Vi befinner oss i brandskydds- och säkerhetsföretaget Prestos eget skyddsrum i ett industriområde i Mölnlycke. Här finns det plats för 120 människor, där var och en har klaustrofobiska 0,75 kvadratmeter yta till sitt förfogande.

På plats möter vi skyddsrumssakkunnige Peter Törnmalm som berättar att det var få som brydde sig om skyddsrummen i Sverige efter kalla kriget.

Många förföll och blev otrivsamma platser dit hemlösa och knarkare sökte sig. 

– Man kunde hitta allt möjligt. En gång upptäckte en kollega en gömd handgranat i ett skyddsrum, säger han som själv är härdad mot sådana händelser efter tio år som polis i Göteborg.

Det är viktigt att maxantalet personer inte överskrids, eftersom syret i luften då skulle kunna ta slut, påpekar Peter Törnmalm och tar några tag med den tunga veven till ventilationsaggregatet.

Intill sitter en radiator med fånganordningar, en stålkonstruktion på väggen, för att säkra att den sitter kvar även om skyddsrummet börjar skaka.

Golvbrunnen har en avstängningsfunktion för att förhindra att vatten eller gift tränger in.

– Brandskydd utgörs av kraftiga betongväggar och avsaknaden av brännbart material. Den ventilation som används i fredstid ska demonteras och täppas till vid höjd beredskap och en särskild skyddsrumsventilation kopplas in. Ventilationen tar in luft i skyddsrummet via ett filter och fördelas sedan i skyddsrummet i särskilda tilluftskanaler, förklarar Peter Törnmalm.

Brandskyddskraven för lägenheter säger en sak, ljud -och energikraven något annat
”Största utmaningen är nya täta hus med energisnåla FTX-system”

Utrymmet blir helt tätt, varken eld eller rök kan komma in. Skyddsrummet är det mest brandsäkra rummet som finns, konstaterar Peter Törnmalm och påpekar att det är mycket VVS i skyddsrum med fokus på ventilation och vatten som måste stängas av i skarpt läge.

FAKTA SKYDDSRUM

  • De skyddsrum som finns i Sverige har byggts från 1950-talet fram till 2002, då det sista statligt subventionerade skyddsrummet byggdes.
  • Politiska bedömningar om behovet av skyddsrum har varierat fram och tillbaka, men hittills landat i att det var bättre att satsa på civil krisberedskap.
  • Med undantag för ett antal ersättningsskyddsrum som byggdes efter 2002 och som ersatte skyddsrum som rivits, har Sverige i dag ett bestånd som till stor del är omkring 70 år gammalt och i stort behov av upprustning och renovering.
  • Regeringen skissar på en proposition om förändringar i skyddsrumssystemet, som snart förväntas läggas fram till riksdagen.
  • En statlig utredning som kom för ett år sedan kom fram till att det behöver byggas 2 500–5 000 nya skyddsrumsplatser per år, motsvarande mellan 25 och 50 nya skyddsrum årligen.
  • Uredningen föreslår att så kallade skyddade utrymmen blir ett komplement till skyddsrum. Den totala kostnaden för satsningen på skydd åt civilbefolkningen uppgår till 3,8 miljarder kronor under en femårsperiod.