Logga in

”Slarviga installationer kan orsaka värmepumpsbränder”

Publicerad
30 okt 2023, 06:00

Och klåfingriga kunder som återställer överhettningsskydd är en annan orsak. Vi frågade tre värmepumpsexperter varför bränderna ökat.

Antalet värmepumpsbränder har ökat från 12 bränder 2018 till 25 bränder 2022. Under perioden skadades 13 personer av värmepumpsbränderna.

Under vinterhalvåret brinner det mest i värmepumpar
Ökning av bränder i värmepumpar

När serviceteknikern fyllde på köldmedia exploderade värmepumpen i en villa
Värmepumpen exploderade vid service

Totalt var det 121 bränder och brandtillbud som orsakades av värmepumpar 2018–2022. Det visar ny statistik från Elsäkerhetsverket.

Felix Berglund, Luftmiljöbutiken.

Felix Berglund, värmepumpexpert på Luftmiljöbutiken:

– En orsak till att bränder i värmepumpar ökar kan vara att många importörer eftermonterar trågvärmare med termostatstyrning själva eller så skickar de med det löst för att installatören ska montera trågvärmare med termostatstyrning, säger han.

– Ofta saknas förberedd plats för värmekabeln i aggregatet och kabeln skaver lätt sönder mot plåten. Det kan även bli glappkontakt efter en tid. Slarviga installationer kan orsaka värmepumpsbränder.

Robin Toneby, driver Värmevision i Sverige och är skadereglerare:

Robin Toneby, Värmevision.

– Av de ärenden jag tittat på beror det ofta på kortslutning/överbelastning och ett begränsat förlopp med smält isolering och smälta kablar. En hyfsat stor andel av ökningen kan nog enkelt förklaras med att antalet värmepumpar ökat. Att antalet äldre anläggningar är fler kan vara en annan orsak. Jag tror inte det beror på sämre kvalitet på produkterna eller på exempelvis mer brandfarliga köldmedier.

Även i sociala medier diskuteras också orsaken till ökningen av värmepumpsbränder.

Eva Rosqvist är värmepumpstekniker och administratör för Facebookgruppen Värmepumpsteknik utan gränser:

Eva Rosqvist, värmepumpstekniker.

– De få värmepumpsbränder som jag varit på har startat i elektroniken. Många gånger är det kunden som återställt överhettningskyddet frekvent istället för att ringa service. Men skorstensbränderna är betydligt fler än värmepumpsbränderna.

– Men med naturliga köldmedier som är mer brandfarliga än f-gaser lär säkert problemet öka.