Logga in

Se vilken värmepump som lönar sig bäst

Publicerad
16 feb 2023, 05:57

Hur mycket skiljer det i investering på luft/vattenvärmepump och bergvärmepump? Och när har investeringen betalat sig i söder och när i norr? Vi har kalkylerna.

Kalkylen för värmepumpsalternativen ser olika ut i de olika elprisområdena. Vi tog hjälp av värmepumpsexperten Robin Toneby på Värmevision i Sverige, som tidigare gjort rapporten Tre hus i Sverige om värmeanläggningar i de fyra olika elområdena på uppdrag av Folksam. Kalkylerna är hämtade därifrån.

Värmepumpen var främst avsedd för att kyla – kunden blev minst sagt missnöjd
”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige”

Det fanns varken patent eller någon fungerande värmepump
Revolutionerande värmepump visade sig vara en bluff

Här har vi i samtliga fall utgått från en årskalkyl för en identisk, mellanstor villa byggd 1980. Ingångsvärden varierar därför i kalkylen.

– Det är ett lägre effektbehov för huset i Malmö, vilket innebär att värmepumpsinstallationen blir lite billigare. Mindre storlek och därigenom även lite kortare borrhål, förklarar Robin Toneby.

Kalkylen visar att återbetalningstiden för en luft/vattenvärmepump är 6,4 år i Sundsvall i elområde 2, jämfört med 10 år för en liknande värmepump i Luleå i elområde 1. 

En annan sak är hur mycket pengar värmepumpsägaren sparar per år genom sin investering. En stockholmare i elområde 3 sparar 23 100 kronor per år på sin luft/vattenvärmepump, medan lulebon i elområde 1 får drygt 10 000 kronor mindre, 13 037 kronor för en motsvarande pump.

Robin Toneby, vd på Värmevision i Sverige.

– I samband med att vi skrev rapporten ökade kostnaderna för installation av värmepumpar väldigt snabbt, så står man inför en investering idag får man nog räkna med att lägga betydligt mycket mer pengar. Samtidigt har elpriserna gjort att besparingen i kronor är större än någonsin, säger Robin Toneby, som uppskattar att det skiljer någonstans 30 000-50 000 kronor i investering mellan de båda alternativen.

Priserna är förstås helt beroende av vilken modell man väljer. Vi har räknat på en relativt avancerad luft/vattenvärmepump.

Omdiskuterad rapport från Aktea Energy
Mer lönsamt installera luft/vattenvärmepump jämfört med bergvärme?

– Vi har i kalkylerna förenklat en hel del, står man inför ett köpbeslut som villaägare ska man bedöma lönsamheten utifrån sitt eget hus och sina förutsättningar. Att exempelvis ha med ränta för det fall man lånar pengar till investeringen är en av många viktiga aspekter, säger Robin Toneby.

ELOMRÅDE 1 – Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.
Gammelstads Kyrkby i Luleå.

Årskalkyl för bergvärmepump i Luleå (baserat på ett elpris på 1,07 kr/kWh)

 • Investering (priset för värmepumpen): 155 800 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 29 400 kWh
 • Energibesparing: 16 928 kWh
 • Kostnadsbesparing: 18 181 kr
 • Återbetalningstid: 8,6 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 1 039 kg

Årskalkyl för luft/vattenvärmepump i Luleå (baserat på ett elpris på 1,07 kr/kWh)

 • Investering (priset för värmepumpen): 130 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 29 400 kWh
 • Energibesparing: 12 139 kWh
 • Kostnadsbesparing: 13 037 kr
 • Återbetalningstid: 10 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 1 477 kg
ELOMRÅDE 2 –  Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län
Småhus i Sundsvall.

Årskalkyl för bergvärmepump i Sundsvall (baserat på ett elpris på 1,39 kr/kWh)

 • Investering: 150 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 26 100 kWh
 • Energibesparing: 14 702 kWh
 • Kostnadsbesparing: 20 421 kr
 • Återbetalningstid: 7,3 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 978 kg

Årskalkyl för luft/vattenvärmepump i Sundsvall (baserat på ett elpris på 1,39 kr/kWh)

 • Investering: 130 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 26 100 kWh
 • Energibesparing:12 021 kWh
 • Kostnadsbesparing: 20 300 kr
 • Återbetalningstid: 6,4 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 1 221 kg
ELOMRÅDE 3 –  Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.
Egnahemshus i Stockholm.

Årskalkyl för bergvärmepump i Stockholm (baserat på ett elpris på 1,83 kr/kWh)

 • Investering: 150 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 22 400 kWh
 • Energibesparing: 11 923 kWh
 • Kostnadsbesparing: 21 843 kr
 • Återbetalningstid: 6,9 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 901 kg

Årskalkyl för luft/vattenvärmepump i Stockholm (baserat på ett elpris på 1,83 kr/kWh)

 • Investering: 130 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 22 400 kWh
 • Energibesparing: 10 148 kWh
 • Kostnadsbesparing: 23 100 kr /Mest ekonomisk!/
 • Återbetalningstid: 5,6 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 1 061 kg
ELOMRÅDE 4 – Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län. 
Småhus i Malmö.

Årskalkyl för bergvärmepump i Malmö (baserat på ett elpris på 2,03 kr/kWh)

 • Investering: 150 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 19 200 kWh
 • Energibesparing: 10 000 kWh
 • Kostnadsbesparing: 20 000 kr
 • Återbetalningstid: 7,6 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 841 kg

Årskalkyl för luft/vattenvärmepump i Malmö (baserat på ett elpris på 2,03 kr/kWh)

 • Investering: 130 000 kr
 • Totalt energibehov (inklusive hushållsel): 19 200 kWh
 • Energibesparing: 8 000 kWh
 • Kostnadsbesparing: 20 000 kr
 • Återbetalningstid: 6,6 år
 • Utsläpp av växthusgaser: 971 kg

Läs hela Folksams rapport Tre hus i Sverige här.