Logga in

12 fördelar med VVCi

Publicerad
31 jan 2023, 09:10

Det finns många vinster med rörfirman KM VVS & Byggs lösning med invändig VVC (VVCi). Här är skälen till att välja VVCi.

Sveriges största bostadsrättsförening Masthugget i Göteborg fastnade för KM VVC för att den är snabb och lämplig vid renovering. Det kompletta stambytet kunde skjutas på framtiden. Genom att KM VVC installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam blir den också automatiskt värmeisolerad.

Läs mer om KM VVC:
VVC-lösning: ”Det är en snabb metod som fungerar bra vid renovering”

Läs också:
Här är bästa alternativen till VVC

Men det finns fler fördelar med VVCi, system där VVC-ledningen dras inuti tappvarmvattenröret. Bebo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har i rapporten ”Alternativa VVC-lösningar i flerbostadshus” kartlagt vinsterna med VVCi-lösningar som KM VVC är ett exempel på:

 1. Låg investeringskostnad.
 2. Kostnadseffektiv.
 3. Tekniskt enkel.
 4. Enkel och snabb att installera.
 5. Färre håltagningar genom bjälklag och brandceller.
 6. Liten påverkan på de boende.
 7. Lätt att byta VVC-ledningen vid behov.
 8. Mindre påverkan vis läckor på VVC-ledningen eftersom allt läckage sker till varmvattenröret.
 9. Bra energiprestanda, 15–30 procent lägre energianvändning än konventionella system.
 10. Lägre värmeförluster från tappvarmvattensystemet med bara ett rör för tappvarmvattnet per stam.
 11. Mer plats över i schaktet som kan användas till en grövre isoleringstjocklek av varm- och kallvattenrör.
 12. Lägre materialåtgång, bidrar till en lägre investeringskostnad och hållbarare anläggning.