Logga in

Innovativ tappvattenteknik blir ännu smartare

Publicerad
25 mar 2021, 15:54
| Uppdaterad
31 jan 2023

3E Flow sparar energi och vatten samt förebygger legionella. Tekniken har installerats i Boden Business Park där nästa steg är att koppla på övervakning via Internet of things (IoT).

I den nya byggnaden Verkstaden på kommunägda Boden Business Park finns konferensutrymmen, restaurang, gym, utbildningslokaler och kontor. 3E Flow har installerats till gymdelen där det finns ett stort behov av varmvatten. Hela lösningen ryms i en städskrubb, placerad centralt i byggnaden nära ljusgården för att vara lätt att visa upp för besökare. I ett litet skåp på väggen finns vattenanslutningarna till duscharna.

Läs också:
VVC-lösning: ”Det är en snabb metod som fungerar bra vid renovering”

Läs också:
Här är bästa alternativen till VVC

Huvudprincipen för 3E Flow är att hålla varmvattenrören tomma för att undvika stagnerat vatten och avkylning av rören. I stagnerat vatten ökar risken för legionellatillväxt.

Erik Abbing. Foto: Lars Ling

– Med vår teknik står röret tomt oftast mer än 99 procent av tiden och när det fylls har det rätt temperatur, förklarar Erik Abbing, innovatören bakom 3E Flow, som kommer från grannkommunen Luleå.

Med systemet minimeras längden av rör för varmvattencirkulation (VVC). Ofta kan 80 procent av rörledningslängden för VVC tas bort, främst stigarledningarna i huset. Den avslutande delen efter VVC-systemet, där det kan bli stillaståendevatten i röret, behövs inte heller. De kortare rörlängderna gör att vattentempera turen kan sänkas, vilket sparar energi.

– Många förväntar sig att det ska vara ett komplext system, som kräver en hel undercentral, men allt ryms i ett tappvattenskåp, säger Erik Abbing.

Vi har både kunnat minimera VVC-systemet i byggnaden och risken för legionella. Vi använder bara varmvattnet när det behövs och det får rätt temperatur på en gång.

Lars-Olov Landén

Lars-Olov Landén, fastighetsansvarig på Boden Business Park, är nöjd med installationen av tekniken i Verkstaden som invigdes för ett år sedan:

Lars-Olov Landén. Foto: Simon Eliasson

– Jag tycker att det funkar jättebra. Vi har både kunnat minimera VVC-systemet i byggnaden och risken för legionella. Vi använder bara varmvattnet när det behövs och det får rätt temperatur på en gång, säger han.

Tidigare hade lösningen mest installerats i flerbostadshus, men i Verkstaden kunde den bli lättillgänglig för besökare. Dessutom fanns den nära Luleå där företaget 3E Flow har sin bas.

Bygget av Verkstaden var det första partneringprojektet som drivits inom Bodens kommun, där installatörerna varit med redan från utvecklingsstadiet. Projektet uppfördes enligt riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver där energianvändning är en viktig parameter.

Anna-Karin Andersson. Foto: Privat

– Vi ville ha nya och innovativa lösningar i huset, men det skulle gå fort. Därför föll valet på 3E Flow, som ville få en demonstrationsanläggning för den energisparande tekniken, berättar Anna-Karin Andersson, byggprojektledare på Boden Business Park.

Projektet utvecklades tillsammans med byggaren Skanska och installatörerna, bland annat VS-entreprenören Johanssons Rör.

Åke Stenlund. Foto: Privat

– Det var ett lyckat projekt. Jag tycker att 3E Flow är en innovativ och energismart lösning med tanke på att varmvatten inte används hela tiden. Rätt använd finns det stora möjligheter för tekniken, säger Åke Stenlund, projektledare på Johanssons Rör.

Entreprenadformen spelar också roll och att det är en beställare som är villig att prova något nytt.

– För att lösningen ska få ett bredare genomslag tror jag att den bör komma in i projekten via konsultledet, som får projektera in det. En rörentreprenör kan se en risk med att använda den på eget initiativ eftersom den ännu är relativt obeprövad, säger Åke Stenlund.

Att Verkstaden var ett partneringprojekt gjorde att förutsättningarna var perfekta.

– Det var ett klockrent projekt där beställaren ville ha tekniken, vi ville prova den och 3E Flow fick en visningsanläggning. Den här anläggningen blev en win win för alla led, säger Åke Stenlund.

Under våren kommer 3E Flow-systemet i Boden Business Park att kompletteras med IoT-funktioner,

– Vi kommer att kunna övervaka anläggningen framledes. Jag skulle framför allt vilja titta på varmvattenförbrukningen och energianvändningen, men kanske även tryck och temperaturer för att se att att allting fungerar som det ska, säger Lars-Olov Landén.

Tack vare uppkopplingen av systemets tre delar har grundtekniken kunnat byggas på med IoT-tillämpningar. Eftersom det är känt vilket vattentryck det ska vara i olika delar av systemet går det direkt att upptäcka läckage. Vattnet stängs då automatiskt av. Ett larm går och det går att veta var det läcker någonstans.

– Om det till exempel handlar om ett hotell slipper man då både kostnaden och besväret med att göra en stor utryckning och omfattande felsökning, säger Erik Abbing.

Om en cirkulationspump eller värmepump inte levererar rätt kommer vi att kunna läsa av det. Det går då att göra planerade serviceåtgärder innan utrustningen går sönder eller för att optimera driften av den.

erik Abbing

Han hoppas på samarbete med tillverkare av andra VVS-produkter, exempelvis värmepumpar, cirkulationspumpar och värmeväxlare. I ett nyinstallerat system går det att belastningstesta VVS-utrustningen med 3E Flow.

– Vi kan då få en mall för vilka tryck och temperaturer det ska vara när all utrustning funkar som den ska. Om en cirkulationspump eller värmepump inte levererar rätt kommer vi att kunna läsa av det. Det går då att göra planerade serviceåtgärder innan utrustningen går sönder eller för att optimera driften av den. På så vis går det att spara energi och undvika dyra akutåtgårder.

– Det finns mycket data att hämta i systemet, som du får på köpet, och vi tror att vi kan utveckla fler tjänster för fastighetsservice, säger Erik Abbing.

I framtiden kan systemet även bidra till att sänka fjärrvärmetemperaturen. 3E Flow är lämpligt att kombinera med snålspolande blandare.

– Inget av systemen äter på det andra. Med ett konventionellt system som står fyllt hela tiden blir det en väldigt lång väntetid på rätt vattentemperatur med ett snålspolande system eftersom flödet är lågt. Därmed ökar vattenförbrukningen och risken för legionellatillväxt. Den befintliga utrustningen i systemet ger också möjlighet för individuell mätning och debitering av vattenförbrukning (IMD) utan traditionella vattenmätare.

– Ofta står det och väger om IMD är lönsamt för fastighetsägaren. Antingen är det en dyr installation eller så är driften dyr. Det är en annan fördel med att ha kontroll på vad som händer i rören, säger Erik Abbing.

3E Flow har de senaste åren testats av forskningsinstituten Building Research Establishment i England och svenska Rise. I England jämfördes 3E Flow med andra system med VVC, värmeväxlare och varmvattenberedare samt olika kombinationer av dem. Testerna visade att 3E Flow sparade ungefär 50 procent av varmvattenanvändningen. Av Rise testades systemet i en verklig fastighet och på ett laboratorium i Göteborg för att kontrollera biofilmstillväxt som är en indikation på legionella. Inga spår av legionella upptäcktes med 3E Flow i de verkliga installationerna medan det fanns legionella i traditionella rörledningar.

Läs också:
Fem rör blir tre när prefabcentraler ersätter VVC

I laboratorium användes infekterat vatten för att simulera ett legionellautbrott. Traditionella rörledningar hade då höga nivåer av legionella medan 3E Flow reducerade nivåerna med 99,4 procent.

Så fungerar tekniken

Systemet består av tre delar. I vardera rörände finns ventiler. Den första ventilen. som ofta sitter i en källare, slår på och stänger av vattnet. Ventilen i den andra änden dämpar vattenhastigheten och ser till att det inte kommer ut luft till blandaren. Den tredje delen i systemet är pumpkontrollen, som tömmer ledningarna, och kan kopplas upp till internet. I en typisk installation av 3E Flow finns det ett välbalanserat VVC- system i en matningsledning i källarplanet. Lösningen finns vanligen i de sista 5–35 meterna med stam samt kopplings- och fördelningsledningar innan tappstället. Det är där som den långa rörledningen för VVC finns och som kan ersättas med 3E Flow

företaget 3e flow

Är teknikleverantör till den schweiziska VVS-tillverkaren Georg Fischers ”piping system”. Hittills har 3E Flow installerats i flerbostadshus och kontorsbyggnader, men det kommer även att tas fram lösningar för villor. Tidigare anpassades utrustningen till varje projekt, men nu har den även börjat serietillverkas. Större delen av tillverkningen sker i Norr botten. De flesta referensprojekten finns i Schweiz, vanligtvis i mindre bostadshus med två till åtta lägenheter. Det största objektet är dock plusenergihuset kvarteret Neptun i Västerås med 121 lägenheter.