Logga in

”Äldre ingångna avtal ger förlustprojekt”

Publicerad
30 jun 2022, 11:29
| Uppdaterad
1 jul 2022

Nya siffror visar hur kraftiga prishöjningarna på byggmaterial varit. För vissa företag slår detta hårt. Läs om ventilationsföretagets problem.

Kostnaderna för byggmaterial har ökat med över 100 procent för vissa material (armeringsstål) och 60 procent för järn och stål, som inte minst påverkar ventilationsbranschen. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

De skenande materialpriserna slår direkt mot installationsbranschens hjärta
Chockhöjda priser på material hotar installationsbranschen

Det gäller att gå in i nya projekt med rätt strategier
Skenande materialpriser kan förklara oväntad konkursökning

– Vi sitter i långdragna förhandlingar med våra beställare, men det finns tyvärr inget ordnat sätt att hantera prishöjningarna på. Alla sitter med ”egna” tolkningar och tillvägagångssätt, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation & Energi i Solna.

För ett år sen skrev VVS-Forum om hur Mikael Windefalk försökte använda en paragraf i ABT 06, som reglerar att höga prishöjningar kan leda till omförhandling av kontraktet, men utan framgång.

– Responsen var väldigt dålig. Vi aviserar fortlöpande, men kommer inte till några uppgörelser eller utfästelser om framtida uppgörelser, tyvärr, säger han.

– Konsekvenserna av prishöjningarna blir att äldre ingångna avtal blir förlustprojekt och att nya avtal blir svårare att teckna med reservationer om eventuella kommande prishöjningar, säger Mikael Windefalk.

Från maj 2021 till maj 2022 steg priset på elmaterial med 15,3 procent, VVS-material ökade med 13,2 procent.

Rusande materialpriser – det är en anledning att välja begagnat
Därför är det läge att jobba med begagnat material

Enligt SCB steg entreprenörernas byggmaterialkostnader med 24,8 procent under ett år (maj 2021 – maj 2022). En av förklaringarna är råvarubrist.

Fotnot: De två standardavtalen i installationsbranschen är AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och ABT 06, som står för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader och är avsedda att användas vid bland annat installationsarbeten som utförs på totalentreprenad.

PRISHÖJNING PÅ MATERIAL I PROCENT

Armeringsstål+ 103,5
Järn och stål+ 60,4
Trävaror+ 45,9
Golvmaterial+ 22,9
Övrigt byggmaterial*+ 22,5
Betongvaror + 21,3
Elmaterial+ 15,3
VVS-material+ 13,2
Snickerier+ 11,4
Material för målning+ 9,6
Vitvaror + 8,6
SUMMA BYGGMATERIAL+ 24,8
* Här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.
FOTNOT: Kostnadsjämförelsen avser perioden maj 2021 – maj 2022.
KÄLLA: SCB