Logga in

70-årigt ventilationsföretag i konkurs

Publicerad
23 maj 2022, 14:25
| Uppdaterad
24 maj 2022

Den konkursdrabbade installatörens systerbolag köptes nyligen av Hjo Installation.

IV Väst i bohuslänska Dingle försattes i konkurs 11 maj vid Uddevalla tingsrätt.

Läs också:
Stor värmländsk ventkonkurs

Systerbolag till IV Väst:
Stor ventilationskonkurs i Göteborg

Vid konkursen hade bolaget cirka tio anställda, men samtliga var då uppsagda och skulle få slutlön, uppger konkursförvaltaren Christian Andersch vid Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg.

IV Väst startades 1952 och omsatte 2020 cirka 40 miljoner kronor med 16 anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 3,7 miljoner kronor.

Av årsredovisningen för 2020 framgår att en kontrollbalansräkning hade upprättats i maj. Den visade att kapitalet var förbrukat. En ny kontrollbalansräkning upprättades i november. Efter att aktieägarna gjort ett villkorat tillskott visade den kontrollbalansräkningen att kapitalet var intakt och stämman beslöt att driva verksamheten vidare.

Bakgrunden till de ekonomiska problemen var en kombination av utebliven försäljning och en tuff marknad på grund av pandemin, enligt årsredovisningen. Den tuffa marknaden bidrog till låga marginaler i pågående projekt vilket påverkade lönsamheten negativt.

Under hela 2020 och det första halvåret 2021 genomfördes stora förändringar av verksamhetens inriktning. Bolaget hade bland annat stort fokus på strukturerad försäljning, kundbearbetning och kostnadskontroll. Åtgärderna ledde till ökad omsättning och högre lönsamhet jämfört med 2020. Effekten av åtgärderna och den goda starten på 2021 gjorde att företaget då såg ljust på framtiden.

Tar över Ventilationsgruppen Bohuslän
Hjo Installation köper ut västsvenskt företag från ventilationskoncern

IV Väst ingår i VGH Sverige tillsammans med systerbolagen Calega, Labkontroll, Ventilationsgruppen Service i Göteborg samt VG El & Styr Bohuslän. Nyligen köptes systerbolaget Ventilationsgruppen Bohuslän av Hjo Installation.