Logga in

Ventilationskonkurs i Stockholm efter pandemismäll

Publicerad
24 feb 2021, 07:00
| Uppdaterad
23 mar 2021

Trots fortsatta ekonomiska problem hoppades företaget på att rekonstruktionen skulle få fortsätta, men den stoppades av Skatteverket.

Stockholmsföretaget P A Luftkontroll försattes i konkurs på egen begäran vid Södertörns tingsrätt 18 februari efter en längre tid med ekonomiska problem.

Anledningen till konkursansökan var att Skatteverket inte ville förlänga den rekonstruktion av företaget som hade inletts. 

Det brutna räkenskapsåret 2018/2019 omsatte bolaget cirka 17 miljoner kronor med tio anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på drygt en miljon kronor.

Läs också: Hade skulder på 300 000 kronor till ventilationstillverkaren.
Systemair begärde installatör i konkurs

Företaget startade 2005 och fick nya ägare under 2017. Året därpå gjordes en satsning av den nya ledningen och kostnaderna ökade, men intäkterna ökade inte i motsvarande grad.

I november 2019 fick företaget åter nya ägare. När coronapandemin slog till förra året minskade omsättningen inledningsvis med 40 procent, vilket gjorde att bolaget hamnade ännu mer efter med betalningarna. Efterhand slutade leverantörer att leverera material och intäkterna sjönk ytterligare.

När rekonstruktionen började i oktober 2020 var leverantörsskulderna totalt över 2,5 miljoner kronor, de största bland annat till Teknik Isolering i Sthlm, Ahlsell och Ultra El. Den enskilt största skulden var till Skatteverket med drygt en halv miljon kronor.

Bland åtgärderna i rekonstruktionsplanen ingick att digitalisera och automatisera ekonomifunktionen, att inleda ett strukturerat marknadskommunikationsarbete, en genomgång och minskning av kostnaderna samt en omorganisation.

19 januari i år ansökte P A Luftkontroll om en förlängning av rekonstruktionen med ytterligare tre månader. Företaget uppgav att det behövde mer tid för att få in intäkter från planerade jobb, ytterligare sänka kostnaderna och därigenom kunna betala av skulderna.

Läs också: Betalningstvist kostade företaget 400 000 kronor
Stor ventilationskonkurs i Göteborg

Skatteverket var dock emot en förlängning av rekonstruktionen. Bolaget hade inte i tid betalat skatter och avgifter för december 2020.

Skatteverket ansåg dessutom att bolaget inte kunde visa att det kunde finansiera en eventuell återbetalning av skulderna. Därmed skulle inte syftet med rekonstruktionen kunna uppnås.

Även Ultra El var emot en förlängning av rekonstruktionen och skriver i sitt yttrande:

”Vi kan inte se att de på något sätt har försökt förändra den ekonomiska situationen. Däremot har vi förstått att flera av de anställda redan har slutat. Så vitt vi förstår är det inte helt kostnadsfritt att anlita ett rekonstruktionsföretag heller så vi kan bara se att det skulle kosta mer än vad de har möjlighet att dra in.”

Läs också: Efter 33 år gick VVS-företaget i konkurs
”Jag känner en sådan skuld mot mina anställda”

Ultra El hade arbetat med P A Luftkontroll sedan starten 2005.,

”De har gått igenom flera ägarbyten men de två sista har varit mycket märkliga. Trots bra orderingång har det varit svårare att få betalt för våra arbeten”, skriver Ultra El.

Även rekonstruktören sa nej till företagets ansökan om förlängning av rekonstruktionen eftersom företagets största borgenär Skatteverket motsatt sig den.

3 februari avslog Södertörns tingsrätt P A Luftkontrolls ansökan om förlängning av rekonstruktionen. Cirka två veckor senare var konkursen ett faktum.

Advokat Magnus Cederlöv har utsetts till konkursförvaltare.