Logga in

Så påverkar inflationen lönen för VVS-montörer

Publicerad
10 jan 2022, 08:58
| Uppdaterad
11 jan 2022

Löneavtalen ligger som de lagts samtidigt som vi under november uppmätt den högsta inflationen sedan finanskrisen. Men hur blir det under 2022? Vi har bett några experter tolka signalerna som påverkar din lön.

Hjulen har börjat rulla igen efter pandemin och under hösten har rapporterats om ökande inflation. Men hur oroliga behöver vi i Sverige vara för att pengarna inte ska räcka till det vi vill?

– Vi har en stigande inflation samtidigt som de avtalade löneökningarna är lägre än under inledningen av året. Det kan temporärt leda till relativt låga reallöneökningar, säger Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom hos organisationen Svenskt Näringsliv.

Enligt Riksbanken har konsumentpriserna successivt ökat under hösten. Målet är att konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, som är ett mått på inflationen ska ligga runt två procent. I november var det 3,6 procent, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008.

 “När det kommer till inflation så påverkar den inte avtalen man kommit överens om. Detta gäller oavsett om inflationen är lägre än prognoserna, som det har varit under ett antal år, eller när den som nu kanske stiger mer än förväntat.”

Henrik Junzell, förhandlingschef hos Installatörsföretagen

Enligt avtalet:
Så mycket höjs lönen för VVS-montörer

Läs också:
Ingen retroaktiv lön enligt märket

I USA har ökningen varit ännu mer dramatisk. Där steg konsumentpriserna med 5,4 procent i september jämfört med samma månad förra året. Situationen i USA är speciell, bland annat på grund av de finanspolitiska åtgärderna under pandemin.

Amerikanska medborgare har fått stimulanscheckar som kraftigt drivit upp konsumtionen. Dessutom råder arbetskraftsbrist i flera sektorer, vilket har pressat upp lönenivåerna. Prognosen är att den amerikanska inflationen kommer att vara fortsatt hög åtminstone tre år framåt.

Ökad e-handel, komponentbrist, fraktkris samt stigande energi- och råvarupriser är globala fenomen som påverkar inflationen även i Sverige, menar bankexperter. Men situationen är ändå delvis annorlunda här.

Jonas Frycklund

– Svenskt Näringsliv bedömer att den höga inflationstakten som vi sett de senaste månaderna är temporär och beror på temporära faktorer (exempelvis högre energipriser på grund av kallt väder). Efterfrågan på produkter har varit hög en tid nu och olika flaskhalsar har orsakat prisökningar på material och komponenter. Många av dessa utbudsproblem bedöms också som temporära, säger Jonas Frycklund.

Samtidigt som konsumentpriserna ökat har de svenska lönerna legat relativt stilla. Enligt statistik från Medlingsinstitutet var den svenska reallöneutvecklingen nära noll (0,1) i september. Sedan dess har konsumentpriserna ökat ytterligare. Resultatet blir mindre värde i plånboken för de flesta löntagare.

En förklaring till reallöneminskningen är den svenska modellen där löneökningar styrs av fleråriga avtal. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund förhandlar och kommer överens om en generell löneökning kallad ”märket”.

Installationsavtalet blev klart i november 2020 och löper över 29 månader. Första höjningen av lönerna om 2,7 procent gäller från 1 december samma år. Nästa höjning, om 2,2 procent, sker 1 maj 2022.

Henrik Junzell

– När det kommer till inflation så påverkar den inte avtalen man kommit överens om. Detta gäller oavsett om inflationen är lägre än prognoserna, som det har varit under ett antal år, eller när den som nu kanske stiger mer än förväntat, säger Henrik Junzell, förhandlingschef hos Installatörsföretagen, IN.

Installatörsföretagen tar inte fram någon egen inflationsprognos som underlag för löner, utan hänvisar till Medlingsinstitutets statistik.

Annat som påverkar:
2020 gav branschen ökad effektivitet och lönsamhet

Enligt Jonas Frycklund hos Svenskt Näringsliv var löneökningarna i Sverige generellt låga under pandemiåret 2020. Det berodde på att många av de kollektivavtalsgrundande förhandlingarna sköts upp, eftersom osäkerheten inför framtiden var stor. Men reallönerna ökade trots detta mer än på många år, eftersom inflationen samtidigt var mycket låg.

Trots den nya höga inflationen tror han inte att svenskarna behöver oroa sig för ett långvarigt minus i plånboken.

– Mycket talar för att takten i inflationen kommer att falla tillbaka under nästa år, då främst energi har drivit inflationen i Sverige, säger Jonas Frycklund.

Fakta Detta är inflation

Inflation innebär ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde.

Det finns många orsaker till att inflation uppstår, exempelvis:

– om en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar

– om efterfrågan på varor och tjänster är större än utbudet

– om kostnaderna för att producera varor och tjänster stiger, till exempel på grund av höga löner eller energipriser

Källa: Riksbanken