Logga in
Detta är en annons från Installatörsföretagen
Detta är är en annons från Installatörsföretagen

2020 gav branschen ökad effektivitet och lönsamhet

Pandemiåret 2020 var på många sätt ett år fyllt av utmaningar. Installationsbranschen har ändå mycket att glädjas åt vid årssummeringen. Nyckeltalen visar bland annat på ökad tillväxt, bättre effektivitet samt bättre lönsamhet.

Omsättningsmässigt har Installatörsföretagens medlemmar ökat ungefär 1,5 procent under 2020, en siffra som följer branschen som helhet. Baserat på omsättning står Installatörsföretagen­s medlemmar för cirka 76 procent av branschen, vilket i princip är oförändrat sen 2019.

Lönsamheten och effektiviteten ökar i branschen

Bland annat ökar nyckeltalen rörelsemarginal och omsättning per anställd för medlemsföretagen i jämförelse med 2019. Rörelsemarginalen ökar från i snitt 5,3 procent till 5,9 procent. Omsättning per anställd går från 1 735 000 kronor till 1 780 000 kronor.

Mörka moln och reella hot

Det finns betydande risker som kan påverka återhämningen. Exempelvis en tilltagande spridning av coronaviruset, kompetensbrist och brist på material, både på grund av logistikproblem och en ökad internationell efterfrågan.

En ännu större osäkerhetsfaktor är läget kring Cementas fortsätta kalkutvinning i Slite på Gotland. Bara risken för en avbruten produktion kan skapa osäkerhet och innebära att investeringar skjuts på framtiden.

Hur ser prognosen ut?

Är ditt företag redo för de möjligheter och utmaningar som branschen och omvärlden bjuder på? I Marknadsläget för hösten 2021 kan du läsa mer om förväntade framtidsutsikter med de möjligheter och hot som följer.

Branschstatistiken i sin helhet med fler nyckeltal samt uppdelat efter branschkod och bolagsstorlek laddar du som är medlem i Installatörsföregen under in.se/marknadslaget.