Logga in

Kan besiktningsmannen förlänga vår garantitid?

Publicerad
7 aug 2023, 09:29

Är det rimligt att besiktningsmannen förlänger garantitiden på golvvärmen med flera år för en missad egenkontroll? undrar entreprenören. Juristen Johan Edwards svarar.

Läs också:
Får jag hålla på handlingarna tills kunden betalat?

Juristen svarar:
Är vi skyldiga att rätta till fel som besiktningsmannen missat?

Fråga: Vi har utfört en golvvärmeentreprenad. Vid slutbesiktningen meddelade besiktningsmannen att han förlängde garantitiden med ytterligare fem år eftersom vi missat att upprätta egenkontroller. Kan besiktningsmannen verkligen göra så?

Svar: Enligt AB 04/ABT 06 kan besiktningsmannen förlänga garantitiden och då med maximalt två år. En besiktningsman får dock endast förlänga garantitiden om särskilda förutsättningar är uppfyllda.

För att en förlängning vid slutbesiktning ska vara möjlig krävs i regel att den avtalade kvalitetsplanen inte har utförts och att särskilda skäl föreligger. Om en avtalad egenkontroll saknas är risken för dolda fel särskilt stor samtidigt som ett eventuellt dolt fel skulle få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Då kan en förlängning sannolikt ske.

Om besiktningsmannen förlänger garantitiden får förlängningen endast avse den del som berörs av det uteblivna kvalitetsarbetet. Har entreprenören endast missat att upprätta egenkontroller för en viss del av entreprenaden kan alltså inte garantitiden förlängas för hela entreprenaden.

Har parterna inte avtalat om AB 04 / ABT 06 saknas i regel helt möjlighet att förlänga garantitiden.