Logga in

Var ska dolda fogar placeras?

Publicerad
14 sep 2021, 06:00
| Uppdaterad
13 sep 2021

Ska dolda fogar på tappvatten sitta i fördelarskåp eller i utrymmen med slitsbottnar enligt nya branschreglerna? Experten Fredrik Runius på Säker Vatten reder ut alternativen.

Text

Dolda fogar på tappvattenledningar kan placeras i en prefabricerad konstruktion eller ovan undertak i rum med vattentätt golv. En prefabricerad konstruktion kan till exempel vara ett fördelarskåp.

Branschexperten Fredrik Runius förklarar
”Hjälp, det flyter upp i golvbrunnen när man spolar i toaletten!”

Med en annan verifierad konstruktion menas schakt, slitsar och liknande som byggts enlig beprövad teknik.

Alltså är såväl skåp som schakt och liknande helt i enlighet med branschregler Säker Vatteninstallation. Men det gäller att konstruktionerna är rätt utförda.

Branschreglerna är utformade för att förebygga droppläckage, det vill säga mindre läckor som droppar rakt ner från den plats där läckan uppstår.

Av den anledningen finns det bara krav på bottnen i skåp eller inbyggnad. Botten ska vara vattentät med ett uppvik på 50 millimeter runt om.

Bottnen ska väl täcka ytan under fogarna, men den behöver inte nödvändigtvis sträcka sig ut till konstruktionens väggar. På väggar och sidor finns det inga krav på material och utformning.

Konstruktionen ska även ha en läckageindikering från bottnen och fogar ska vara åtkomliga via en serviceöppning. Eventuellt läckvatten ska ledas till bottnen.

Läs mer vad branschexperten Fredrik Runius svarar
”Är det smart med golvbrunn i köket?”

De här kraven gäller för tappvatteninstallationer. För värmeinstallationer gäller delvis andra krav.